Noen ord i forbindelse med slektgransking og innvandringen til Norge fra Finland.

En liten ordbok for de som driver med slektsgranking i finske røtter. Et lite hjelpemiddel for deg som ikke er særlig bevandret i det finske språk.
Her vil du kanskje finner ord som vil dukke opp i eventuelle finske slektssider eller i annet materiale. Jeg tar forbehold om at det kan forefinnes feil i såvel
oversettingen fra det ene språket til det andre.

Jeg vil etter hvert fylle ut med flere ord og også sjekke de ord som er her langt ut, slik at alt blir mest mulig riktig til glede for de som vil kunne dra nytte av disse sidene. Enkelte ord på finsk kan nok ha varierte oversettelser til norsk enn det jeg har valgt å bruke, eller har funnet. Det kan også hende at den oversettelsen jeg har funnet kan variere fra andre steder hvor en finner ordet oversatt.

Etter hvert som jeg legger inn nye ord, så vil de kanskje ikke umiddelbart finnes i den finske eller norske ordlista, da jeg jobber noen ganger fra norsk til finsk og omvendt, og rekker ikke med engang å publisere ordet i begge ordlistene samtidig eller velger å vente med å gjøre dette. Da vil teksten stå som mager tekst, altså ikke uthevet i det språket jeg har lagt teksten inn, for lettere å finne tilbake til de enkete ord for å føre disse over til den andre ordlisten.

Forøvrig har jeg prøvd å bruke hele ordet og ikke forkortninger i forbindelse med gramatikalske og språklige kommentarer, slik som eksempelvis flertall istedet for pl og i stedet for t. bruker jeg tai/eller og så videre. De ordene er uthevet med blå tekst for å skille fra selve oversettelsen og andre opplysninger.

Knapper den 3. august 2008

Valerius Hildonen-Nilsen

SUOMI - NORJA
FINSK - NORSK
I parantes for hver bokstav er uttalen på den enkelte boskav på finsk anført, med norsk lyd.

A
(aa)
aakkos- =
alfabetisk
aakkoset =
alfabet, alfabetet; flertall ; kirjaimisto
aateli
= adel, adelen
aatelinen = adelig
adoptio = adopsjon, adopsjonen
adoptoida; ottaa omakseen = adoptere, adopterte
adressi = (skriv) adresse, adressa, adressen
Afrikka = Afrika
afrikalainen adjektiv = afrikansk
aika = ; 2: ganske, temmelig
aikadausi = alder, alderen, aldrer, aldere
aikainen = tidlig
aikaisin = tidlig
aikalainen = samtidig
aikasintaan = tidligst, ikke før
aikoinaan = i sint tid, en gang i tiden
aikoja sitten = for lenge siden
aikuinen = voksen, voksent, voksne
aina = alltid
ainoa = eneste
ainoalapsi = enebarn, enebarnet
ainoastaan = alene
aivan niin, juuri = akkurat
ajakortti = førekort, førekortet
ajat sitten = forlengst
akatemia = akademi, akademiet
alaviite = fotnot, fotnote, fotnoten
albanialainen = albaner, albaneren, albanere
albumi = album, albumet
asevelvollinen = vernepliktig
asevelvollisuus = verneplikt, verneplikten; suorittaa =avtjene verneplikt
asiakirja = dokument, dokumetet
asianajaja = advokat, advokaten
asioilla = ute i forretninger
asua = bebo, bo, bodde, holde hus
asua vuokralaisena = losjere, framleie, framleia, framleien
asuinkunta = bodstedskommune, bostedkommunen
asuinpaikka = boplass, bosted, bostedet, residens, residensen
asuinpaikka = bosted, bostedet
asuinpaikkakunta = boplass, bygd, landsby, plass
asuintalo = bolighus
asuintalo = bolighus, bolighuset
asuinpaikka, kotiseutu = heimstad, heimstaden
asukas = innbygger, innbyggeren, innbyggere, beboer, beboeren, beboere
asukki = beboer, beboeren, beboere
asumaan = slå seg ned, bosette seg
asumalähilo = drabantby, drabantbyen
asunto = bolig, boligen, leilighet, leiligheten
asuntoalue = boligstrøk, boligstrøket
asuntola = hybelhus, hybelhuset
asustaa = 1: bo, bodde bodd, holde, holdet, holdt hus 2: (varastaa asusteilla ) ekviperre, ekviperrete
asuttaa = befolke, befolket
asuttu = bebodd
asutus = bebyggelse, bebyggelsenen; (asuttaminen ) = bosetting, bosettingen
au-lapsi = utenomekteskapelig barn (uekte barn)
autio = øde, ubebodd
autioitua = bli (ble blitt ) avfolket
avioehto = ektepakt -a / -en
avioliitto = ekteskap -et -(er)
aviomies, mies = ekte/mann -mannen -menn
aviopari = ektepar
aviopuoliso = ektefell/e -en, ektemak/e -en
aviorikos = ekteskapsbrudd -et
aviosääty = ektestand -en
aviovaima = kone, kona, hustru, hustruen
avopari = samboerpar -et
avpuoliso = ektefelle

B (bee)

C (cee)

D (dee)

E (ee)

edellinen, viime = forrige
edistys, menestys =
framgang, framgangen
ei koskaan = aldri; ei enää ikinä = aldri mer; melko vähän = aldri så lite; tuskin koskaan = nesten aldri

elättää, pitää huolta =
forsørge, forsørga, forsørget, forsørgede
elatus =
forsørglse, forsørgelsen
emäntä
= vertinne, vertinnen, (talon) matmor, matmora, matmødre
emigrantti, maastamuuttaja, siirtolainen = utvandrer
ennen (jotakin; jokakuta); ennen kuin = før; ennestään = fra før; edellisenä päivänä = dagen før; vasta vuoden kuluttua = ikke før om et år
ensikertalainen = førstegangs-
esikoinen
= førstefødt
ensi = førstkommende
ensin = først
ensin mainittu = førstnevnte
ensimmäisenä
= fremst
ensimmäinen = første; ensitilassa = med det første
ensimmäinen perämies = førstestyrmann, førstestyrmannen, førstestyrmenn
eno = onkel (mors bror)
eronnut; erillään
(jostakin; jostakusta) = fraskilt
entinen =
forhenværende
esi-isät
= forfedre
esikaupuki = forstad, forstaden, forsteder
etunimi = fornavn, fornavnet
etusivu = førsteside, førstesida, førstesiden

F (æff(Æ))

Färsaaret = Færøyene
färsaarelainen sustantiv/substantivi = færøying, færøyingen

H (håå)

haaksirikko = forlis, forliset
haaksirikkoutua
= forlise, forliste
haaksirikkoutua
(skip) = forulykke, forulykka, forulykket
hauta = grav, grava
hautajaiset = begravelse, begravelse, jordfestelsen
hautajaissaattue = gravfølge, gravfølget
hautakappeli = gravkapell
hautakivi = gravsten
hautaus = begravelse, begravelsen, jordfesting, jordfestingen
hautausmaa = kirkegård, kirkegården.
hautaustoimisto = begravelsesbyrå
havaittava = følbar, følbart
hedelmällinen = fruktbar, fruktbart
heimolainen = (felle) frende, frenden
henkipatto; lainsuojaton = fredløs, fredløst
hiljainen, rauhallinen = fredsommelig
huoltaja = foresatt, forsørger, forsørgeren, forsørgerene
holhooja = formynder, formynderen, fomynde
holhous = formynderskap, formynderskapet
hylätty = forlatt
hylätyt tilat = fraflytte garder
häipyä, kadota = forsvinne, forsvant, forsvunnet

I (ii)

ikä, aikakausi = alder, alderen, aldrer, aldere; på min alder = minun ikäiseni
ikäkausi; ikäluokka =
alderstrinn, alderstrinnet
iäkäs =
alderstegen, alderstegent, alderstegne
ilmainen, maksuton =
gratis
isoáiti
= bestemor, bestemora, bestemødre
isoisä = bestefar, bestefaren, bestefedre
isosetä = grandonkel, grandonkelen, grandonkler
isosisko = storesøster, storesøstera, storesøstrer
isotädi = grandtante, grandtanta
isovanhemmat = besteforeldre
isovanhempien vanhemmat = oldeforeldre
isoveli = storebror, storebroren, storebrødre
isänisä = bestefar, farfar
isänta
= husbonde, husbonden

J (jii)

jalka = fot, foten,føtter
jalaviite =
fotfeste, fotfestet
jatkaa =
følge opp
jatkua
; tr jatkaa = fortsette, fortsatte, fortsatt
juuri, aivan niin = akkurat

K (kåå)

kaartilainen = gardist, gardisten
kadetti = kadett, kadetten
kadoksissa = olla være forsvunnet
kadota, häipyä = forsvinne, forsvant, forsvunnet
kadonnut = forsvunnet
kadottaa = miste, mistet
kaikki, koko
= all, alt, alle; kaikin mokomin = alt i alt; kaiken kaikkiaan,
kansa, rahvas = almue, almuen
yhteensä = for all del; kaikenlaiset = alle slags
kala = fisk
kalasia = fiskerik, fiskerikt
kalastaja = fisker, fiskeren, fiskere
kamera = fotografiapparat, fotografiapparatet, fotografiapparater
kanssasisar = medsøster, søster
karkotus = forvisning, forvisningen
kasvattaa = fø opp
kauppa = handel lokale, butikk
kastaa = døpe, døpte
kaste = dåp
kastetilaisuus = dåp
kastetodistus = dåpsattest, dåpsattsten
katu = gate
kasvattaa = fostre, fostra, fostret
kasvattivanhemmat = forsterforeldre
kertoja = forteller, fortelleren, fortellere
kertoa (kerro lisää) = fortelle, fortalte, fortalt (fortelle mer)
kertomus = fortelling, fortellinga, fortellingen
kihlattu = forlovde, forloveden
kihlaus = forlovelse, forlovelsen
kihlasormus
= forlovelsesring, forlovelesesringen
kirjaimisto flertall = alfabet, alfabetet
kisia (jotakin; jokakuta) = (fri til en...) fri, fridde
koko = all, alt, alle
kokous, kokoontuminen, väkijoukko = forsamling, forsamlinga, forsamlingen
kokoushuone = forsamlingslokale, forsamlingslokalet
korko = aksent, aksenten
kosinta; kosiskelu = frieri, frieriet
kosiskella (jotakin; jokakuta) = smiske
kotiapulaisen paikka = huspost, husposten
kotipaikka = hjemsted, hjemstedet
kotiseutu = hjemstvn, hjemstavnen

kuitenkin =
alikevel

kulkuväline = framkomstmiddel, framkomstmiddelet, framkomstmidler


kunnallis- = kommune-
kunta = kommune
kuolema = bortgang, død, døden
kuolinpesä = dødsbo, dødsboet
kuolio = koldbrann, kollbrannen, nekrosje, nekrosjeen
kuolla = dø,døde, dødd
kuolleena syntynyt = dødfødt
kuollut = død, livløs, dødt
kuolo = død
koti, maailma
= heim, heimen, hjemmet
kotiseutu, asuinpaikka
= heimstad, heimstaden
kotoa =
hjemmefra
kotona =
heime, hjemme
kotieläin
= husdyr, husdyret
kotimatka = hjemvei, hjemveien
käyttäytyminen = framfred, framfeda, fremferden

L (ell (æ))

lapsenlapsenlapsi
= oldebarn, oldebarnet
lainsuojaton, henkipatto = fredløs, fredløst
liikemies = forretningsmann, forretningsmannen, forretningsmenn
loukkaantua ja kuolla = forulykke, forulykka, forulykket
luettelo = fortegnelse, fortegnelsen
luultavasti = formodentlig
lyöttäytyä jokin; jonkun seuraan =
slå følge med en
lähteä
= forlate, forlot, forlatt
lääkitä = lege, leget, helbrede, helbredet
lääkäri = lege, legen
lääni
= län (svensk), len, fylke, fylket
läänin kuntayhtymä = fylkeskommun, fylkeskommune, fylkeskommunen
löytö = funn, funnet

M (æmm (æ))

maa = jord, jorda
maahanmuuttaja = innvandrer, innvandreren, innvandrere
maahanmuutto = innvandring, innvandringen
maahantulo = innreise, innreisen
maailma = verden, verdenen
maailmansota = verdenskrig, verdenskrigen
maakunta = landsdel, landsdelen, provins, provinsen
maalainen = person fra landet, minkä maalainen ? = fra hvilket land?
maalais- = land-
maalaistalo = bondegård, bondegården
maalla = på landet
maamies; maaviljelijä = bonde
maatässä /maassa = her i landet
maatila = avdeling, egenskap, gård, gods, kvalitet, storgard
-mainen/-mäinen =
-aktig; jokin; jonkun kaltainen
maksuton =
gratis
melko vähän
= aldri så lite
menestys = framgang, framgangen
mennä kihloihin = forlove, forlova, forlovet - seg
menneisyys; (kiel / språkvitenskap) mennyt aika = fortid, fortida, fortiden
mies ja vaimo = ektefolk flertall muinaisjäänne = fortidslevning, fortidslevningen
monikko = flertall (se forøvrig flertall i den norske ordlisten)
muutto = fraflytning, fraflytningen
muuttaa pois = fraflytte, fraflytta, fraflyttet

N
(ænn (æ))

nainen
= dame, kone, kvinne
naisihminen = frutimmer, frutimmeret
neiti = frøken frøkna, frøkenen, frøkner
norjalaistaa = fornorske, fornorska, fornorsket
noudattaa = etterleve

O
(åå)

olot
= pl forhold, omstendigheter
omaiset
= onkel (fars bror)
omaisuus = formue, formuen
opettajatar = lærerinne
osake = aksje, aksjen
osoite = adresse, adressa, adressen; (skriv) adressi
osoittaa = adressere, adresserte


P (pee)

pakkanen = frost, frosten
pakastekala =
frossenfisk, frossenfisken
pelastaa, vapahtaa = frels, frelse, frelste
pelastaja, vapahtaja= frelser, frelseren, frelsere
perheenisä = husfar, husfaren, husfedre
piha = gård, gårdsplass
pitää huolta, elättää= forsørge, forsørga, forsørget, forsørgede
(pois)muutto = fraflytning, fraflytningen
poissaoleva = fraværende
poistuminen = utvandring
pyhäpäivä = helligdag, helligdagen
pystyn (siihen) = jeg får det til
päästä ripille = bli konfirmert
päästää = fri, fridde; päästä meidät pahasta = fri oss fra det onde


Q (koo)

R (ærr(æ))

rahvas = almue, almuen
rakennus = bosted, bygge, byggverk, bygning, hus, konstruere
rakennusmies = bygningsarbeider
1.ranskaksi = fransk, fransken; ranskan kieli = på fransk
2 ranskalainen; Ranskan =. franskraskaana oleva = fruktsommelig
rauha = fred, freden; slutte fred = tehdä rauha
rauhallinen, hiljainen =
fredsommelig
rippi = skriftemål, skriftemålet
rippikoulu = konfirmasjonsforberedelse, konfirmasjonsforberedelsen
rippilapsi = konfrimant, konfirmanten
ristiä = døpe, døpte
riiustella = frierføtter (gå på frierføtter)
ristimänimi = døpenavn, dåpsnavnet
rouva = fru, frue, frua, fruen
ruokkia = fø, fødde; kasvattaa = fø opp
ruostumaton
= rustfri


S
(æss (æ))

saada = få, fikk, fått
saatto
= følge, følget
sattaa = ledsage
serkku = søskenbarn
setä = tante
seurata = følge, fulgte, fulgt
seurue
= følge, følget
seurustella vakinnaisesti = ha fast følge
sikiö = foster, forsteret, foster, fostre
siirtotyöläinen = fremmedarbeider, fremmedarbeideren, fremmedarbeidere
sisar = søster
sisarus = søsken
sisko = søster
sosiaaliturvatunnus = fødselsnummer, fødselsnummeret, fødselsnummerer
sotaa edeltänyt = førkrigs
sukulainen = frende, frenden; (felle) = heimolainen
suhde; flertall olot = forhold, forholdet
sukulainen = slekt
sukulaiset = slektning
suora, avomielinen = frimodig
suorittaa = avtjene verneplikt
synnitön = syndfri
synnyttäjä = fødende
synnyttää = føde, fødte, fødde
synnyinkaupunki = fødeby, fødebyen
synnytys; syntymä = fødsel, fødselen, fødsler = (strart) alku, synty; syntyään norjalainen = norsk av fødsel
synnytysapu = fødselshjelp, fødselshjelpa, fødselshjelpen
synnytyssosasto = fødeavdeling, fødeavdelinga, fødeavdelingen
syntymäpaikka = fødested, fødestedet
syntymäpäiva = fødselsdag, fødseldagen
syntymäpäiväsankari = fødselsdagsbarn, fødselsdagsbarnet
syntymätodistus = fødselsattest, fødselsattesten
syntymäsokea = født blind
syntyä = født (bli født) fødes, fødtes; olen syntynyt = jeg er født; omaa sukua Hansen = født Hansen ´
syyköksestä =(jokin; joku /noe; noen) frifinne, frifant, frifunnet

T (tee)

tai = eller
talo = hus
talonpoika = bonde, småbruker
talonpojat = allmue
taloudenhoitaja = husholdeske, husholdeska, husholdesken
talous, taloudenhoito = husholdning, husholdningen
taraka, täsmällinen = akkurat
tie = vei, gate, landevei, rute, smug, vei, veg
tilallinen = bonde
tilanhoito = land-/jordbruk
toimitus =
foretning, forretninger
toiminta =
aktivitet, aktiviteten; (tiltak) toiminto
-ton, -tön =
-fri; ruostumaton = rustfri; synnitön = syndfri
toiselta nimeltä = alias
torppa
= husmannsplass, husmannsplassen
torppari
= husmann, husmannen, husmenn
tulevaisuus = framtid, framtia, framtiden
tunne, (sans) tunto = følelse, følelsen
tuntea
= føle, følte
tuntuva = følbar, følbart
tuomita menettämään = fradømme, fradømte
tuskin koskaan
= nesten aldri
tutkia jtk = forske forska, forsket (i tai/eller etter noe)
tutkija = forsker , forskeren, forskere
tutkimus = forskning, forskninga, forkningen
täysikasvuinen = fullvoksen, fullvoksent, fullvoksne
täysikuu
= fullmåne, fullmånen
täsmällinen = akkurat
täti = slektninger


U (oo)

ukki
= bestefar, bestefaren, bestefedre, farfar, morfar

V (vee)

vaari = bestefar, farfar, gubbe, morfar, olding
vaeltaa = utvandre
vaimo = fru, fruen, frua, hustru, hustruen, hustrua, kone, konen, kona
vain = alene
valtio = land, landet
valokuva = foto, fotoet, fotografi, fotografiet
valokuvausliike = fotobutikk, fotobutikken
valokuvaaja = fotograf, fotografen
valokuvata = fotografere, fotograferte
vanhainkoti = aldersheim, aldersheimen
vanhuus = alderdom, alderdommen
vanhuuseläke = alderstrygd, alderstrygda, aldrestrygden
vammainen = funksjonshemma, funksjonshemmet
vapaa = fri, fritt suora, avomielinen = frimodig (gratis) = ilmainen, maksuton
vapaalla jalalla =
på frifot
vapauttaa =
frigi, frigav , frigitt
vapauttaa =
frigjøre, frigjorde, frigjort
vapaus = frihet, friheta, friheten
vapautuspäivä = frihetsdag, frihetsdagen
vapaa-aika = fritid, fritia, fritiden
vapaapäivä
= fridag
vapauttaa = frifinne, frifant, frifunnet; syyköksestä =(noe; noen) frifinne, frifant, frifunnet...
vapahtaa, pelastaa, = frels, frelse, frelste
vapahtaja, pelastaja = frelser, frelseren, frelsere
vasta
adverb = først; ikke før
vieras = fremmed
vihkitodistaja = forlover, forloveren, forlovere
viikon alussa = før i uka
viime, edellinen = forrige
viljelilä = bonde, dyrker, gårdbruger, plantasjeeier
vanhemmat
= foreldre
vuokraaja = forpakter, forpakteren, forpakterene
vuokrata = forpakte, forpakta, forpaktet
vuokrata edelleen = 2. framleie, framleide
vuokralaisen vuokralainen = framleier, framlerieren, framleiere
vähälukuinen = fåtallig
väkijoukko, kokous, kokoontuminen
= forsamling, forsamlinga, forsamlingenW (kaksåisvee)

X (æks (æ))

Y (yy)

yhteensä = for all del
yhä, edelleen = adj fortsatt
yksin =
alene
ymmärtää
= forstå, forstod, forstått
ymmärrettävä = forståeligZ (tset(a))

 

Å (roåtsalainen åå)


Ä (ææ)

äiinkieli = morsmål, morsmålet
äidi = mor, mora, mødre
äitipuoli = stemor, stemora, stemødre
äidinisä = bestefar, morfar

Ö (øø)

NORJA - SUOMI
NORSK - FINSK
I parantes for hver bokstav er uttalen på den enkelte boskav på norsk anført,
med utfra en finskspråklig ståsted. Slik som norsk O i uttalen blir uu fordi finsk O
utales som norsk u, og norsk Ø blir utalen öö, som høres ut som norsk ø.

A
(aa)

abort, aborten = abortti
adel, adelen
= aateli
adelig = aatelinen
adopsjon, adopsjonen = adoptio
adoptere, adopterte = adoptoida; ottaa omakseen
adresse, adressa, adressen = osoite; (skriv) adressi
adressere, adresserte = osoittaa
advokat, advokaten = asianajaja
Afrika =Afrikka
afrikansk = adjektiv afrikalainen
akademi, akademiet = akatemia
1. akkurat = taraka, täsmällinen
2. akkurat = aivan niin, juuri
aksent, aksenten = korko
aksje, aksjen = osake
-aktig = -mainen/-mäinen, jokin; jonkun kaltainen
aktivitet, aktiviteten = toiminta (tiltak) toiminto
albaner, albaneren, albanere = albanialainen
album, albumet = albumi
alder, alderen, aldrer, aldere = ikä; aikakausi; på min alder = minun ikäiseni
alderdom, alderdommen = vanhuus
aldersheim, aldersheimen = vanhainkoti
alderstegen, alderstegent, alderstegne = iäkäs
alderstrinn, alderstrinnet = ikäkausi; ikäluokka
alderstrygd, alderstrygda, aldrestrygden = vanhuuseläke
aldri = ei koskaan; aldri mer = ei enää ikinä; aldri så lite = melko vähän; nesten aldri = tuskin koskaan
alene = yksin; ainoastaan, vain
alfabet, alfabetet = aakkoset flertall ; kirjaimisto
alfabetisk = aakkos-
alias = toiselta nimeltä
all, alt, alle = kaikki, koko; for all del = kaikin mokomin; alt i alt = kaiken kaikkiaan, yhteensä; alle slags = kaikenlaiset
alikevel
= kuitenkin
almue, almuen = kansa, rahvas
alltid = aina
alminnelig = yleinen, tavallinen
altergang, altergangen = ehtoollinen
alt etter som = sitä mukaa kuin
altfor = aivan liian
alt mens = sillä aikaa kun
altmuliigmann, altmuligmannen = yleismies
altså = siis, niinpä
alvor, alvoret = vakavuus, tosisuus
alvorlig = vakava, totinen
Amerika = Amerikka
amerikaner, amerikaneren, amerikanere = substantiv amerikkalainen
ankomme, ankom, ankommet = saapua
ankomst, ankomsten = tulo, saapuminen
anløp, anløpet = satamassa poikkeaminen
annen, anna, andre = toinen, muu
annerledes = erilainen, toisin
anno = vuonna
anonym, anomymt = nimetön
ansatt (1) = substantiv työntekijä (2) adjektiv työssä
ansette, ansatte, ansatt = ottaa palvelukkseen, nimittää virkaan
ansikt, ansiktet, ansikter = kasvot flertall
anstalt, anstalten = laitos
anta, antok, antatt = (formode) olettaa; (gjøre til sin) omaksua; (godta) hyväksyä
antagelig = luultavaksti, kai
antaakelse, antagelsen = oletus
antall, antallet = (luku) määrä
antikk, antikt, antikke = antiikkinen
antikken = määr antiikki (aika)
antologi, antologien = antologia, (teksti) valikoima
antrekk, antrekket = asu, puku
antyde, antyda, antydet = vihjata
antydning, antydingen = vihajaus; häivä
anvende, anvendte = käyttää
araber, araberen, arabere = arabbialainen
arabisk = adjektiv arabialainen
arbeid, arbeidet, arbeider = töy; under = tekeillä
arbeide, arbeidde, arbeidet = tehdä työtä
arbeider, arbeideren, arbeidere = työläinen, työntekijä
arbeidsfolk
= flertall työväestö, työläiset flertall
arbeidsgiver, arbeidsgiveren, arbeidgivere = työnantaja
arbeidsløs, arbeidsløst = työtön
arkeologi, arkeologien = arkeologia, muinaistiede
arkitekt, arkitekten = arkkitehti
arkitektur, arkitekturen = arkkitehtuuri
arkiv, arkivet, arkiver = arkistoavdeling, egenskap, gård, gods, kvalitet, storgard = maatila
avtjene verneplikt = suorittaa

B (bee)

bebo, bo, bodde, holde hus
= asua
bebodd = asuttu
beboer, beboeren, beboere = asukki
bebyggelse, bebyggelsen; (asuttaminen ) bosetting -en = asutus
befolke, befolket = asuttaa
begravelse, begravelsen, jordfesting, jordfestingen = hautaus
begravelse, begravelse, jordfestelse = hautajaiset
begravelsesbyrå = hautaustoimisto
bestefar, bestefaren, bestefedre = isoisä
bestefar, bestefaren, bestefedre, farfar, morfar = ukki
bestefar, farfar, gubbe, morfar, olding = vaari
bestefar, farfar = isänisä
bestefar, morfar = äidinisä
besteforeldre = isovanhemmat
bestemor, bestemora, bestemødren = isoáiti
bli (ble blitt ) avfolket = autioitua
bli konfirmert = päästä ripille
bo, bodde, bodd, holde hus = asua
bodstedskommune, bostedskommunen = asuinkunta
bolig, boligen, leilighet, leiligheten = asunto
bolighus, bolighuset = asuintalo
bolighus = asuintalo
boligstrøk, boligstrøket = asuntoalue
bonde = maamies; maaviljelijä
bonde = tilallinen
bonde, dyrker, gårdbruger, plantasjeeier = viljelilä
bonde, småbruker = talonpoika
bondegård, bondegården = maalaistalo
boplass, bosted, bosted (n), residens = asuinpaikka
boplass, bygd, landsby, plass = asuinpaikkakunta
bortgang, død, døden = kuolema
bosette seg = asumaan
bosetting, bosettingen = asuttaminen
bosted, bostedet = asuinpaikka
bosted, bygge, byggverk, bygning, hus, konstruere = rakennus
butikk (handel lokale) = kauppa
bygningsarbeider = rakennusmies

C (see)

D (dee)

dame, kone, kvinne = nainen
dåp = kaste, kastetilaisuus
dåpsattest, dåpsattesten = kastetodistus
dø, døde, dødd = kuolla
død = kuolo
død, livløs, dødt = kuollut
dødfødt = kuolleena syntynyt
dødsbo, dødsboet = kuolinpesä
dokument, dokumentet = asiakirja
døpe, døpte = ristiä, kastaa
døpenavn, døpenavnet = ristimänimi
drabantby, drabantbyen = asumalähilo

E (ee)

ektemann, ektemannen, ektemenn = aviomies, mies
ektefelle, ektefellen, ektemake, ektemaken = aviopuoliso
ektefelle = avpuoliso
ektefolk flertall = mies ja vaimo
ektepakt, ektepakta, ektepakten = avioehto
ektepar = aviopari
ekteskap, ekteparet, -(er) = avioliitto
ekteskapsbrudd, ektekskapsbruddet = aviorikos
ektestand, ektestanden = aviosääty
eller = tai (forkortet på finsk til t.)
enebarn, enebarnet = ainoalapsi
eneste = ainoa

F
(ef)

fisk
= kala
fisker, fiskeren, fiskere = kalastaja
fiskerik, fiskerikt = kalasia
flertall = monikko (pl markeres at et ord står i flertall mens ekvivalenten i det andre språket har entallsform. Jeg har brukt ordet flertall i stedet for pl i ordlisten.)
foreldre = vanhemmat
foresatt, forsørger, forsørgeren, forsørgerene= huoltaja
forfedre = esi-isät
forhenværende
= entinen
forhold, forholdet
= suhde; flertall olot
forlate, forlot, forlatt = lähteä
forlatt = hylätty
forlengst = ajat sitten
forlis, forliset = haaksirikko
forlise, forliste = haaksirikkoutua
forlove, forlova, forlovet = - seg mennä kihloihin
forlovede, forloveden = kihlattu
forlovelse, forlovelsen = kihlaus
forlovelsesring, forlovelsesringen
= kihlasormus
forlover, forloveren, forlovere = vihkitodistaja
for lenge siden = aikoja sitten
formodentlig = luultavasti
formue, formuen = omaisuus
formynder, formynderen, fomynde = holhooja
formynderskap, formynderskapet = holhous
fornavn, fornavnet
= etunimi
fornorske, fornorska, fornorsket = norjalaistaa
forpakte, forpakta, forpaktet = vuokrata
forpakter, forpakteren, forpakterene
= vuokraaja
forretning, forretningen = toimitus; (handel, lokale) kauppa (ute i forretninger)asioilla
forretningsmann, forretningsmannen, forretningsmenn = liikemies
forrige
= viime, edellinen
forsamling, forsamlinga, forsamlingen
= kokous, kokoontuminen, väkijoukko
forsamlingslokale, forsamlingslokalet = kokoushuone
forske forska, forsket = (i tai/eller etter noe) tutkia jtk
forsker , forskeren, forskere = tutkija
forskning, forskninga, forkningen = tutkimus
forsommer, forsommeren, forsommere, forsomrer = alkukesä, kevätkesä
forstad, forstaden, forsteder = esikaupuki
forstå, forstod, forstått
= ymmärtää (det forstår seg) totta kai!
forståelig = ymmärrettävä
forsvinne, forsvant, forsvunnet
= häipyä, kadota
forsvunnet = kadonnut
forsørge, forsørga, forsørget, forsørgede = elättää, pitää huolta
forsørglse, forsørgelsen = elatus
forsørger, forsørgeren, forsørgerene
= huoltaja
fortegnelse, fortegnelsen
= luettelo
fortelle, fortalte, fortalt = kertoa (fortelle mer) = kerro lisää
forteller, fortelleren, fortellere
= kertoja
fortelling, fortellinga, fortellingen = kertomus
fortid, fortida, fortiden = menneisyys; (kiel / språkvitenskap) mennyt aika
fortidslevning, fortidslevningen = muinaisjäänne
fortsatt = adv yhä, edelleen
forulykke, forulykka, forulykket = loukkaantua ja kuolla; (skip:) haaksirikkoutua
fortsette, fortsatte, fortsatt
= jatkua; tr jatkaa
forvisning, forvisningen = karkotus
foster, forsteret, foster, fostre = sikiö
fosterforeldre = kasvattivanhemmat
fostre fostra, fostret
= kasvattaa
fot, foten, føtter = jalka
fotfeste, fotfestet = jalansija
fotnot, fotnote, fotnoten
= alaviite
foto, fotoet = valokuva
fotobutikk, fotobutikken = valokuvausliike
fotograf, fotografen
= valokuvaaja
fotografere, fotograferte = valokuvata
fotografi, fotografiet = valokuva
fotografiapparat, fotografiapparatet, fotografiapparater = kamera
fra = -sta tai/eller -stä, -lta tai/eller -ltä, luota; hun er fra Oslo = hän on Oslosta; fra først av = alusta lähtien; fra tid til annen = aika ajoin; være fra seg = olla poissa tolaltaan; det gjør hverken fra eller til = on samatekevää; til og fra = edestakaisin; fra hvilket land? = minkä maalainen?
fradømme, fradømte = tuomita menettämään
fraflyttning, fraflytting, fraflyttingen
= (pois)muutto
fraflytte, fraflytta, fraflyttet
= muuttaa pois (jostakin; jostakusta) ; fraflytte garder = hylätyt tilat
framfred, framfeda, fremferden
= käyttäytyminen;
det er ingen framferd i gutten
= pojalla ei ole tarmora
fra hvilket land?
= minkä maalainen?
framgang, framgangen
= edistys, menestys
framkomstmiddel, framkomstmiddelet, framkomstmidler = kulkuväline
1. framleie, framleiea, framleien = (bo på) asua alivuokralaisena
2. framleie, framleide = vuokrata edelleen
framleier, framlerieren, framleiere
= vuokralaisen vuokralainen
framtid, framtia, framtiden
= tulevaisuus
1. fransk, fransken = ranskan kieli; på fransk = ranskaksi
2. fransk = ranskalainen; Ranskan
fraskilt = eronnut; erillään (jostakin; jostakusta)
fraværende = poissaoleva
fred, freden = rauha; slutte fred = tehdä rauha
fredløs, fredløst = lainsuojaton, henkipatto
fredsommelig = rauhallinen, hiljainen
frels, frelse, frelste = pelastaa, vapahtaa
frelser, frelseren, frelsere = vapahtaja, pelastaja
fremmed = vieras
fremmedarbeider, fremmedarbeideren, fremmedarbeidere = siirtotyöläinen
frende, frenden = sukulainen (felle) heimolainen
1. fri, fritt = vapaa; (frimodig) = suora, avomielinen; (gratis) = ilmainen, maksuton
2. fri, fridde = päästää; fri oss fra det onde = päästä meidät pahasta
3. fri, fridde = fri til en kisia jtk; (smiske) = kosiskella (jotakin; jokakuta)
- fri = -ton, -tön; rustfri = ruostumaton; syndfri = synnitön
fridag = vapaapäivä
frierføtter: gå på frierføtter = riiustella
frieri, frieriet = kosinta; kosiskelu
frifinne, frifant, frifunnet = vapauttaa (jokin; joku /noe; noen) syyköksestä
frifot på frifot = vapaalla jalalla
frigi, frigav , frigitt = vapauttaa
frigjøre, frigjorde, frigjort = vapauttaa
frihet, friheta, friheten = vapaus
frihetsdag, frihetsdagen = vapautuspäivä
fritid, fritia, fritiden = vapaa-aika
frossenfisk, frossenfisken = pakastekala
frost, frosten = pakkanen
fru = (puhuttelu ) rouva
fru, frue, frua, fruen = rouva
frutimmer, frutimmeret = naisihminen
fruktbar, fruktbart = hedelmällinen
fruktsommelig = raskaana oleva
frøken frøkna, frøkenen, frøkner = neiti (lærerinne) opettajatar
fullmåne, fullmånen = täysikuu
fullvoksen, fullvoksent, fullvoksne = täysikasvuinen
funksjonshemma, funksjonshemmet = vammainen
funn, funnet = löytö
fylke, fylket = lääni
fylkeskommun, fylkeskommune, fylkeskommunen = läänin kuntayhtymä
Færøyene = Färsaaret
færøying, færøyingen = sustantiv/substantivi färsaarelainen
fø, fødde = ruokkia; fø opp= kasvattaa
føde, fødte, fødde = synnyttää
fødeavdeling, fødeavdelinga, fødeavdelingen = synnytyssosasto
fødeby, fødebyen = synnyinkaupunki
fødende =synnyttäjä
fødes, fødtes = syntyä
fødested, fødestedet = syntymäpaikka
fødsel, fødselen, fødsler = synnytys; syntymä; (strart) alku, synty; norsk av fødsel = syntyään norjalainen
fødselsdag, fødseldagen = syttymäpäiva
fødselsattest, fødselsattesten = syntymätodistus
fødselsdagsbarn, fødselsdagsbarnet = syntymäpäiväsankari
fødselshjelp, fødselshjelpa, fødselshjelpen = synnytysapu
fødselsnummer, fødselsnummeret, fødselsnummerer = sosiaaliturvatunnus
født (bli født) = syntyä; jeg er født = olen syntynyt; født Hansen = omaa sukua Hansen; født blind = syntymäsokea
følbar, følbart = tuntuva, havaittava
føle, følte = tuntea
følelse, følelsen = tunne, (sans) tunto
følge, følget = seurue, saatto; slå følge med en = lyöttäytyä jokin; jonkun seuraan; ha fast følge = seurustella vakinnaisesti
følge, fulgte, fulgt = seurata (ledsage) sattaa; (etterleve) noudattaa; følge opp = jatkaa
før = ennen (jotakin; jokakuta) ; ennen kuin; fra før = ennestään; dagen før = edellisenä päivänä; ikke før om et år = vasta vuoden kuluttua
førekort, førekortet = ajakortti
førkrigs = sotaa edeltänyt
først = ensin (fremst) ensimmäisenä (ikke før) vasta; før i uka = viikon alussa
første = ensimmäinen, med det første = ensitilassa
førstefødt = esikoinen
førstegangs- = ensikertalainen
førsteside, førstesida, førstesiden = etusivu
førstestyrmann, førstestyrmannen, førstestyrmenn = ensimmäinen perämies
førstkommende = ensi
førstnevnte = ensin mainittu
få fikk fått = saada; jeg får det til = pystyn (siihen), saan sen tehdyksi
fåtall, fåtallet et fåtall = harvat flertall
fåtallig = vähälukuinen

G (gee)

ganske, temmelig = aika
gård, gårdsplass = piha
gård, gods, storgård, avdeling, egenskap, kvalitet = maatila
gardist, gardisten = kaartilainen
gate = katu
grandonkel, grandonkelen, grandonkler = isosetä
grandtante, grandtanta = isotädi
grav, grava = hauta
gravfølge, gravfølget = hautajaissaattue
gravkapell = hautakappeli
gravsten = hautakivi

H (hoo)

heim, heimen, hjemmet = koti, maailma
heime, hjemme =
kotona
heimstad, heimstaden = asuinpaikka, kotiseutu
helligdag, helligdagen =
pyhäpäivä
her i landet
= maatässä /maassa
hjemmefra = kotoa
hjemstvn, hjemstavnen = kotiseutu
hjemsted, hjemstedet = kotipaikka
hjemvei, hjemveien = kotimatka
hus = talo
husbonde, husbonden = isänta
husdyr, husdyret = kotieläin
husfar, husfaren, husfedre = perheenisä
husholdeske, husholdeska, husholdesken = taloudenhoitaja
husholdning, husholdningen = talous, taloudenhoito
husmann, husmannen, husmenn = torppari
husmannsplass, husmannsplassen = torppa
husmor, husmora , husmoren, husmødre = emäntä
huspost, husposten = kotiapulaisen paikka
hustru, hustruen = vaimo
hybelhus, hybelhuset = asuntola

I (ii)

i sint tid, en gang i tiden = aikoinaan
innbygger, husbyggeren,husbyggere, beboer, beboeren, beboere = asukas
innreise, innreisen = maahantulo
innvandrer, innvandren, innvandre = maahanmuuttaja
innvandring, innvandringen = maahanmuutto

J (jee/jod)

jord, jorda = maa
jordbruk/ landbruk = tilanhoito

K (khoo)

kadett, kadetten = kadetti
kirkegård, kirkegård (m.) = hautausmaa
koldbrann, koldbrannen, nekrosje, nekrosjen = kuolio
kommune = kunta
kommune- = kunnallis-
kone, konen, kona = avivaimo
konfirmasjonsforberedelse, konfirmasjonsforberedelsen = rippikoulu
konfrimant, konfirmanten = rippilapsi

L (el)

land, landet = valtio
land- = maalais-
land-/jordbruk = tilanhoito
landevei, rute, smug, vei = tie
landsdel, landsdelen, provins, provinsen = maakunta
losjere = asua vuokralaisena
medsøster, søster = kanssasisar
miste, mistet = kadottaa
mor, mora, mødre = äidi
morsmål, morsmålet = äiinkieli

M (em)

matmor, matmora, matmoren = emäntä

N (en)

O (uu)

oldebarn, oldebarnet = lapsenlapsenlapsi
oldeforeldre = isovanhempien vanhemmat
onkel (fars bror) = omaiset
onkel (mors bror) = eno
på landet = maalla
person fra landet, minkä maalainen ? fra hvilket land? = maalainen
provins, provinsen, landsdel, landsdelen = maakunta

P (phee)

Q (kyuyu)

R (är)


S (es)

samboerpar, samboerparet = avopari
samtidig = aikalainen
skriftemål, skriftemålet = rippi
slå seg ned, bosette seg = asumaan
slekt = sukulainen
slektning = sukulaiset
slektninger = täti
småbruker, bonde = talonpoika
søsken = sisarus
søskenbarn = serkku
søster = sisar
søster = sisko
stemor, stemora, stemødre = äitipuoli
storebror, storebroren, storebrødre = isoveli
storesøster,storesøstera, storesøsterer = isosisko

T (thee)

tante
= setä
tdiligst, ikke før = aikasintaan
tidlig = aikainen
tidlig = aikaisin

U (yuyu)

uekte barn , utenomekteskapelig barn = au-lapsi
utenomekteskapelig barn (uekte barn) = au-lapsi
utvandre = vaeltaa
utvandrer = emigrantti, maastamuuttaja, siirtolainen
utvandring = poistuminen

V (vee)

være forsvunnet = kadoksissa -olla
vei, gate, landevei, rute, smug, vei, veg = tie
verden,verdenen = maailma
verdenskrig, verdenskrigen = maailmansota
verneplikt, værneplikten; suorittaa = avtjene verneplikt = asevelvollisuus
vernepliktig = asevelvollinen
voksen, voksent, voksne = aikuinen
værtinne, værtinnen, (i huset se matmor) = emäntä

W (dubbeltvee)

X (eks)

Y (yiyi)

Z (set)

Æ (ää)

Ø (öö)

øde, ubebodd = autio

 

Å (oo)

Vuodenajat = Årstidene
alkutalvi, syystalvi
= forvinter, forvinteren
talvi =
vinter
kevät = vår
alkukesä, kevätkesä = forsommer, forsommeren, forsommere, forsomrer
kesä = sommer
syksy = høst
kesällä
= om sommeren
talvella = om vinteren
ensi keväänä
= neste vår

Kuukaudet = Månedene

kuukausi =
månded, måndeden
kuukausittainen =
månedlig
ensi /viime kuussa =
neste / forrige måned
tammikuussa =
i januar
toukokuun toinen päivä = den andre mai

tammikuu
= januar
helmikuu = februar
maaliskuu = mars
huhtikuu = april
toukokuu = mai
kesäkuu = juni
heinäkuu = juli
aukusti; elokuu = august
syyskuu = september
lokakuu = oktober
marraskuu = november
joulukuu = desember

Viikonpäivät = Ukedagene

viikko = uke, uka, uken
viikkoittainen =
ukentlig
viikonloppu = ukeslutt, ukeslutten

maanantai = mandag
tiistai = tirsdag
keskiviikko = onsdag
torstai = torsdag
perjantai = fredag
lauantai = lørdag
sunnuntai = søndag

Pyhäpäivät = Helligdager

uusivuosi = nyttår, årsskiftet, årets første dager
uudenvuodenaatto = nyttårsaften, nyttårsaftenen
uusivuosi 1965 = nyåret 1965
pääsiäinen = påske
kiirastorstai = skjærtorsdag
pitkäperjantai = langfredag
helluntai = pinse
jouluaatto = julaften, julaftenen, julaftener
joulu = jul, jula, julen
joulupäivä = juledag, juledagen