tilbake til forsiden

Kystfiskeutvalget - hva nå?

PS: kan ta litt tid før videoen viser, alt ettersom hastigheten på din webleser.

Organisasjoner:

Fjordfiskernes forening

Bivdi Sjøsamisk fangst-
og fiskeriorganisasjon
 
 
Litteratur:
Einar Eythorsson:
Sjøsamene og kampen om fjordressursene
  Møtet i Karasjok på Sàmediggi/Sametiget i 15. oktober 2009 som fikk navnet "Kystfiskeutvalget - hva nå?" i sin helhet. Dette opptaket er på 2 timer 08 minutter og 35 sekunder. Produsert av det jeg har på YouTube kalt for Valerius WebTv.
Du kan se de enkelte opptak på min YouTube profil.

NOU 2008:5
Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.

 

Om du deltar på Facebook kan du støtte Kystfiskeutvalgets forslag via Facebook. I gruppa kan du bli oppgradert i det som foregår hva gjelder møter og annet i anleding arbeidet med fjordfiskernes rettigheter.
Forøvrig så finner du meg på min profil på Facebook.

 

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. juni 2006.
Avgitt til Fiskeri- og kystdepartementet 18. februar 2008.
De som deltok med innlegg på møtet i Karasjok:
Gunn-Britt Retter var møteleder og holdt styring på de som skulle ha ordet.

Statlige organer:
Samediggi Sametinget
Stortinget

Representanter og komiteer på Stortinget

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri-og kystminister:
Lisbeth Berg-Hansen
født: 14.03.1963

Ministerens kalender

Kontaktinformasjon departementet

Jon Egil Nilsen, Smørfjord, leder i Bivdi
Tor H. Mikkola leder i Fjordfiskernes forening.
Geir Tommy Pedersen
 
Arne Pedersen nestleder i Norges kystfiskarlag.  
Leif Dunfjeld jurist og advokat, seniorrådgiver Sametinget.  
Berit Ranveig Nilssen tidligere Sametingsmedlem fra Samefolkets parti, lokalpolitiker i Nesseby.  
Egil Olli Sametingspresident  
Bjarne Johansen , sjølaksefisker i Tana , leder i Tana og omegn sjølaksefiskeforening.  
Frode Gulbjørnsen, Karasjok  
Bernt Wilhelmsen fisker fra Kistrand, nestleder Bivdi, lokalpolitiker og fylkespolitiker.  
Bjørn Pedersen fisker fra Klubbukt, Kvalsund. Samenes Folkeforbund.  
Aili Keskitalo leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), sametingspresident i perioden 2005-2007.  

 

Nå kan du se hele møtet på DVD!

 

Jeg har laget to DVD'er hvor du kan se hele møtet i sin helhet enten på din dvdspiller på din pc eller en dvd spiller. Kvaliteten er middels bra da jeg har måtte gå ned i kvalitet, men du får alt med deg hva som ble sakt på møtet av de som hadde innlegg. Opptakene er produsert på iDVD på MAC utfra redigerte opptak i QuickTime. Selve videoen skal starte av seg selv når du setter dvd'en i spilleren, men det kan hende du ikke kan bruke alle funksjonene alt ettersom hviken spiller du bruker som du normalt vil benytte deg av. Dvd'ene er prøvekjørt på Windows basert spiller (Vista versjon) og på en DVD spiller.

Skulle du ha interesse av å kjøpe disse opptakene kan du henvende deg til meg på Valerius Hildonen-Nilsen på mail, så skal jeg ordne slik at du får eventuelt tilsendt dvdene så lagt det er praktisk mulig. Jeg vil brenne dvdene etter som jeg ser at flere skulle ønske seg disse opptakene levert på DVD, så det kan ta noe tid før de blir levert. Sender eventuelt dem i oppkrav med dekning av portoutgifter.

Med vennlig hilsen
Valerius Hildonen-Nilsen