Sol debatt og andre debatter
      I mange år har jeg deltatt på sol-debatt det hele begynte senhøstes 2001 og fortsatt deltar jeg med noe variert engasjement.        
   

Det hele begynte ved en mer eller mindre tilfeldighet, en bekjent av meg gjorde meg oppmerksom på sol-debatt og spesielt en side hvor familiefolk debatterte. Selv om flesteparten var familiefolk, så fikk en inntrykk av at det i de fleste tilfeller kun var den ene av partene som deltok på denne siden jeg var på.

NICK
De fleste av deltakerne var anonyme gjennom sine nick, noe som er veldig typisk for Interett deltakelse på debattsider, chat med mer. Det har utviklet seg en kultur hvor nick bruk helt vanlig å bruke for å erstatte sitt eget navn, eller skjule sitt eget navn. Det virker som om at dette er blitt mer en regel enn unntak dessverre.

FØRTIFEM PLUSS
Slik er det også i all hovedsak på de sidene jeg har deltatt på sol-debatt. For tiden og de siste par årene vel har jeg i all hovedsak deltatt på 45+ som siden heter. Dette er en side som er for de som er fra 45 år og oppover. Det vil si at mange er ikke så gamle men har likevel valgt å debattere med denne aldresgruppen. I mange år - lenge før jeg kom på sol-debatt - var 45+ en flørteside for denne aldersgruppen. For ikke så lenge siden ble denne siden lagt under en hovedgruppe "Hjem og familie" og da igjen under "Aldersgrupper".

FLERE HUNDRE TEMAER
Sol-debatt har flere hundre temaer og debattgrupper du kan velge imellom, ja, nesten for mange. Det er vanskelig å finne fram til det rette temaet, spesielt om en er ny på sol-debatt. Selv om det er laget en innledende oversikt over temaer, så kan du gå deg vill i alle ulike debattemaene. Noen hevdet det var over 700-hundre enkelttemaer, eller debattsider. Sol-debatt ønsker at du som bruker skal debattere på den riktige siden, altså den siden som passer for ditt innlegg. Derfor er det ikke umulig at akkurat ditt innlegg kan bli flyttet fordi ditt innlegg er utfra en vurdering fra sol-debatt plassert feil.

La oss si du skriver om katten din "PUS" og skriver det innlegget på en side som omhander hunder, så vil det med stor sannsynlighet bli flyttet til siden hvor du kan skrive om katter.

Når det gjelder sider som er aldersdefinerte som 45+ og som er langt under "Hjem og familie" som hovedgruppe, så står en i utgangspunktet mer åpen for å kunne ta opp det meste. Men også i denne gruppen, som er å anse som en gruppe og ikke tema, hender det at innlegg blir flyttet til andre temaer. Men her, som andre steder på sol-debatt så vurderes dette utfra skjønn.

FINNE FLYTTET INNLEGG
Er du registert bruker med egen profilside så kan du se om dine siste innlegg i blitt flyttet, og kan klikke på den linken som er oppført på din profil og da lett finne fram til ditt innlegg om det er flyttet. Ja, deltar du på flere sider, så kan det jo gå litt i surr hvor du skrev ditt kanksje tiende innlegg.

Du har jo også mulighet til å krysse av for e-post melding når du får svar på et innlegg. Det kan være lurt å krysse av for dette feltet, for da vil du få melding når det kommer svar på et eller flere av dine innlegg. Vær bare oppmerksom på at det er kun de som svarer d e g som du får melding om. På andre debattsider får du melding om noen skriver på et hovedinnlegg som du har laget eller svart på, dette er ikke tilfelle på sol-debatt.

FÅ REDIGERINGS MULIGHETER
Du vil også oppdage at det er kanskje stor forskjell på design og muligheter for å gjøre noe grafisk/web design på innleggene dine, sett i forhold til en del nyere debattsider. Du kan heller ikke korrigere/foreta rettinger av ditt innlegg etter at det er publisert på siden. Da må du skrive det på nytt, ta kopi og slette det gamle for så å legge ut innlegget på nytt. På mange av de nyere debattsidene kan du foreta korretur så mange ganger du vil, og legge det ut like mange ganger. Derfor kan det være lurt å lese igjennom innlegget ditt før du publiserer det.

OVERSIKTLIGE INNLEGG
Noe som er en fordel i forhold til en del nyere debattsider, så er oppsettet på hver debattside veldig oversiktlig og lett å finne fram i. Det er ikke bestandig like enkelt på noen av de andre debattsidene jeg har besøkt eller deltatt på. Du kan også velge måten du vil se innleggene på. Hovedoppsettet som brukes vanligvis er enkelt og gir et lettfatlig bilde av de ulike hvoedinnlegg på siden. Går du inn på de enkelte innlegg kan du fort få en oversikt over alle innleggene i debatten, hvor tittel, forfatter og tidspukt står oppført.

SLETTER IKKE BARE DITT INNLEGG
Hver bare oppmerksom på at om du sletter et innlegg og andre har svart deg, på det innlegget så slettes også innleggene under som følger samme tråd (lenke). La oss si du vil redigere ditt innlegg, rette opp feil, og sletter innlegget ditt for å legge det inn på nytt, så forvinner eventuelt de innleggene som har svart deg på ditt første utkast. Dette er en ulempe, men også en fordel om du vil slette noe av svarene under ditt innlegg. Husk at du kan kun slette dine egne innlegg når du er registert bruker og bruker ditt registrerte nick.

KLAGE PÅ INNLEGG
Andre innlegg må du spørre sol debatt om å få slettet. Det er viktig å argumentere/begrunne sikkelig hvorfor du vil slette. Da er det også lettere for moderator eller sol-debatt å ta den riktige avgjørelsen. Men husk at det er de som vurderer om noe skal slettes eller ikke! Er du overbevisende og har en fornuftig begrunnelse, jo lettere er det å få slettet innlegg.

I sol-debatts retningslinjer står det klart hva som godtaes eller ikke. Disse bør du studere nøye før du begynner som debattant på sol-debatt. Det gjelder jo forøvrig alle slike debattsider som har regler eller retningslinjer. I værste fall kan du bli utestengt fra sidene eller få andre reaksjoner.

EGEN REDAKTØR MED BEGRENSNINGER
Forøvirg har ikke sol-debatt noe redaksjonelt ansvar på linje med aviser, radio og TV. Det vil si at du står selv ansvarlig for dine innlegg og er din egen redaktør og kritiker. Dette pålegger deg som deltaker et stort ansvar og du kan i ytterste konsekvens bli politianmeldt og da vil gjøre det som er nødvendig for å hjelpe politiet i deres arbeide. Så langt jeg vet har det enda ikke skjedd på sol-debatt, hvert fall ikke noe som jeg kjenner til er omtalt i media.

KONTROLL AV AKTIVITETEN
Det vil ikke si at det ikke har vært overtramp fra brukerne når det gjelder innholdet i deres innlegg. De har det vært mange av og derfor så er det på flere sider i dag engasjert frivillige moderatorer i tillegg til at sol-debatts ansatte overvåker sidene med gjevne mellomrom. Det vil framgå av siden hvem som er moderator (nick) for den siden du deltar på. Ikke alle sidene på sol-debatt har i dag moderator. Men det skal litt til å få dekket alle sidene når vi vel snakker om nærmere tusen ulike hovedsider og undersider på sol-debatt. Da må du ha tilsvarende mange moderatorer om ikke noen kan ta flere sider.

ULIK AKTIVITET
Aktiviteten på sol-debatt varierer, noen sider er mer populære enn andre, og trekker til seg mange lesere og kanskje ikke så mange aktive debattanter. Derfor kan antallet lesere stå i grelt forhold til antall innlegg på den enkelt debatt.

INNLEGG LAGRES OVER ÅR
Alt det du skriver på sol-debatt blir lagret over flere år. Dette bør du være oppmerksom på. Det finnes en engen søkerbase for å finne sine eller andres innlegg. Her har du også mulighet for å slette dine innlegg. Det kan være lurt å gjøre det til en rutine. Har ingen hensikt å la gamle innlegg for flere år tilbake bli stående. Det er noen som har den leie uvanen å samle eller studere gamle innlegg til brukerne og bruke disse ofte på en negativ måte. Dette har det vært utallige eksempler på opp gjennom årene. Det er ikke mange år siden at en kunne registere sitt nick og på den måten beskytte det. Før var det ikke mulig, ei heller var det ikke utbygd noe moderator system utover det sol-debatt sine ansatte selv kunne kontrollere.

NOEN VIL ØDELEGGE FOR ANDRE
På noen sider utviklet det seg en ukultur og noen få var ute etter å ødelegge for andre brukere på siden en deltok. Ikke alle sidene på sol-debatt var like utsatt, men noen var preget av dette problemet enn andre.

Det er viktig å være klar over at uansett hvor du deltar som debattant på Internett så er det ikke var en morsom lek, underholdende, spennende og koselig. Du kan, bli utsatt for ting du ikke var forberedt på. Noen kan få den fikse ide om å plage deg, trakkasere deg og gjøre det lite hyggelig å delta. Dette gjelder nok ikke bare for sol-debatt, men er et generelt problem der hvor det er mulig å debattere på denne måten via Internett.

ORDENE DINE SOM TELLER
Husk igjen på at du er din egen r e d a k t ø r og må da tåle den kritikk som måtte komme, usaklig som saklig. Samtidig har du ikke som din egen redaktør styring på det redaksjonelle, du kan ikke bestemme hva andre vil skrive eller skal få lov til å stå på trykk på sol-debatt. Det kan hende at du selv provoserer, og på den mtåen blir usaklig angrepet, eller din væremåte (skrivemåte) provoserer andre eller enkelte. Husk at det er det du S K R I V E R som blir tolket og vurdert, og ikke det du tenker eller hadde i tankene. Det er ikke den personen du er der du sitter å skriver eller slik andre i din omgangskrets som kjenner deg som vurderer det du skriver, men som relgel helt fremmede mennesker som kun har de ordene du publiserer å forholde seg til. Derfor kan de, bryte helt ned ditt selvbilde, dine gode sider. Du kan - i deres øyne - og andres på siden oppfattes som en bajas og intrigemaker og de rundt deg kan elske deg. - Du verden for en hyggelig og kjekk person!

DIPLOMATI OG SETT GRENSER
Så vis litt takhøyde, var diplomat, men ikke la være å si ifra om noen tråkker deg på tærne. Det kan være lurt å vise tydelig hvem du er der ute på siden og hvor dine grenser går, hva aksepterer du og hva godtar du. Sette grenser!

 

Fra den tidlige morgen

Etter flere år som aktiv deltaker på sol-debatt og andre Internett debattsider, ikke minst Fundamental.net til Dagbladet som hadde som hovedtema innvandrerspørsmål og det som ble fanget opp der i krysningen mellom innvandrere og de som var "norske" (så langt det lar seg tolke slik), så har en både feilet og bommet, men også lyktes og hatt stor glede av å delta på ulike type debattsider på Internett i nesten ti år.

Husker de fra de ulike chat kanalene som gikk på direkten over Internett, til at en fikk mer rene debattsider. Chat oppsettene var preget av rask dialog, en form for SMS språk og innhold. Det var ikke lett å følge med og de fanget heller ikke min interesse i vesentlig grad. Jeg som var glad i å skrive fant jeg slike sider for lite forlokkende. Det var først da disse debattsidene hvor en virkelig kunne bruke ordet og i rikt monn at jeg fant gleden ved å delta.

Det dukket opp flere og flere debattforumer, ikke minst var de største avisene tidlig ute. Dagbladet, VG og Aftenposten. Deltok en del i Dagbladets og VG's sine debattsider. De siste årene har jeg vært innom Veggavisen til Nettavisen og noen av lokalavisenes debattsider. BergensAvisa (BA), Bergens Tidende (BT), Stavanger Aftenblad og en del andre aviser som Drammens Tidende.(BT), for å nevne noen.

Det ble, naturlig nok, langt mer debatt om politiske spørsmål og ikke så personrettet som det har vært for meg på sol-debatt. Familiesiden som jeg først deltok på ble over tid veldig privat, og en ble kjent med flere av deltakerne langt utover selve debattsiden. Jeg var da også med på det første treffet på den siden i 2002. Mange hadde en ulik kontakt med, enten via mail, telefon eller personlig kontakt. Dette kunne slå ut begge veier, fordi balangsegangen mellom den private kontakten og det å samtidig delta på siden. I det ene øyeblikket føre dialog med helt ukjente og igjen med de en kjente litt personlig, andre mer. Spørsmålet ble: - Hva kunne en si og hva måtte en holde for seg selv? Det ble noe helt annet enn på de andre sidene, hvor en i all hovedsak diskuterte sak og vekslet oppfatninger og holdninger. Selvfølgelig kunne det bli konflikter, stor uenighet, personangrep og så videre...; men utover det, kjente en jo som regel ikke hverandre., mer enn deres nick.

I et tilfelle så ble det en privat kontakt, det resulterte i at vedkommende ble min sjef. over en periode. Vi delte dengangen mange av de samme synspunktene og var i mange tilfeller veldig enige, noe som resulterte i at vi tok kontakt og vedkommende tilbudte meg en jobb i hans bedrift. Hadde stor glede av å jobbe i den bedriften for det vi jobbet med var så sammenfallende med mine egne interesser og holdninger, ikke minst.

NICKBRUK OG "REAL LIVE"
Jeg har alltid hatt det prinsippet at jeg ikke har brukt nick, så langt det har vært mulig har jeg brukt mitt eget navn (...mitt kunstnernavn, som i dag er også det navnet jeg bruker til daglig). For meg har det vært et viktig prinsipp for i det hele tatt kunne delta i slike debatter, ja, nesten en forutsetning. Jeg har ikke hatt noe ønske om å delta helt anonymt eller delvis anonymt.

Det spesielle med Internett debatter i ulike former er at en velger et nick, et navn som oftest ikke er ens eget. Dermed så kommuniserer en i utgangspunktet anonymt, det vil si at mottakeren ikke vet hvem du er utover det du måtte meddele eller fortelle om deg selv. Nå kan en si at i mange sammenhenger så gjør en jo det, for eksempel via telefon og andre former hvor en ikke har fysisk kontakt med vedkommende. Ikke alle mennesker vi møter i ulike sammenhenger forteller vi vårt navn til eller på annen måte gir oss bedre til kjenne. Likevel, der det spesielt med Internett og debatt eller chat, at en skjuler sin identitet i veldig stor grad. Ja, jeg har opplevd å sett at mennsker tviholder på sin anonymitet., ja, det virker som de har angst og en stor grad av frykt.

Hvordan har så denne frykten dannet seg, kjenner vi den igjen fra andre sammenhenger hvor kommunikasjon foregår? Til en viss grad, i enkelttilfeller, ja, men stort sett så har vi ikke denne ekstreme formen for frykt og bevisst skjuling av sin egen person. Hvor en går så langt at en bruker et annet navn på seg selv (nick), ja, noen bruker ulike nick for de ulike sidene de er på, eller flere nick på en og samme side.

Det er jo fra Internetts tidlige dager etablert seg en viss angst for akkurat Internett. En form for "alle ser deg" angst. Jeg husker da jeg jobbet med Internett sider for borettslaget jeg bodde i og som leder for laget. Da var det utrolig mange av de eldre som hadde en ekstraordinær angst for Internett, de hadde dannet seg et bilde av Internett som var i stor grad ubegrunnet. Joda, klart det var sider ved Internett som var absolutt grunn for å frykte eller være skeptisk til. Men ser en samfunnet under ett, og hva som kan være farlig for din sikkerhet, trygghet og så videre så er det langt flere ting som en burkde frykte langt mer. Internett alene er jo ikke dirkekte farlig, den kan ikke gjøre så mye. Men det er de handlingene som blir gjort og hvor Internett har gitt deg tilgang på informasjon som kan gjøre det farlig for deg.

Internett kan ikke drepe, gjøre fysisk skade, det må mer til enn Internett for at det skal skje. Den informasjon som eventulet skulle gi en slik mulighet, har du full anledning til å finne alle andre steder enn bare på Internett. Ja, den som vil forvolde deg skade, trenger ikke å vite hvem du er for å gjøre det. Så hvor er farene, ser en Internett isolert?

Ikke kan du bli smittet av dødelige virus via Internett, selv om Internett er full av virus. Så ser vi Internett i sammenheng med mye av det andre vi omgir oss med så er Internett ganske uskyldig i seg selv.

Hva er det så som er så farlig ved Internett?

Jeg vil si at anonymiteten kan bridra til at mange vil tøye grensene sine, de kan gi uttrykk for meninger og oppfatninger som de ikke trenger å stå til ansvar for. Det er jo en kjensgjerning at de som foretar kriminelle handlinger ikke ønsker å bli tatt, de skjuler sine spor så godt de kan, med den målsettingen at de ikke skal bli tatt for sine kriminelle handlinger. Nå skal det sies at ikke alle tøyer grensene om de opererer anonymt. Med anonymt mener jeg med nick som ikke kan tilbakeføres til ens eget navn, uten at en har tilgang opplysninger som kan identifisere personen bak nicket. Fristelsen kan bli for stor, det er så greit å buse ut med oppfatninger og meninger en ikke i full åpenhet ville erkjenne at en hadde.

På den måten har Internett som system, ved bruk av nick vært bidragsyter til å fremherke slike tendenser hos brukerne. Mange lar seg friste og tøyer grensene. Det har visst seg at der en kan skrive uregistrert, altså velge anonym eller uregistert nick, så har en i veldig stor grad benyttet seg av det når en vil si noe en ikke vil ha knyttet til sitt vanlige nick på en debattside. Mange debattsider tillater ikke en slik mulighet og kun godkjenner registrerte nick. Dette for å demme opp for den type innlegg.

Nå er det ikke noe ukjent fenomen at folk skriver anonymt, ikke minst i avisenes leserspalter. Det er en uting, ikke minst når det dreier seg om en offentlig debatt om kanskje en politisk sak eller lignende, som er av allmen interesse. Noe helt annet er når det skrives om ting som har en sterk personlig og privat side.

Det er også her en kommer i et dilemma ved å delta på debattsider på Internett. I hvor stor grad skal en vise åpenhet, hvor skal en sette grensene i forholdet til en offentlig debatt og privatlivets fred, som det så fint heter. Hvor går egentlig grensene mellom det private og det offentlige rom? Det er likevel en vensensforskjell å delta i et stort debattforum på Internett og bevege seg i sitt nærmiljø i det offentlige rom, ute på gata, på butikken, utesteder osv. osv. Dine bevegelser i et offentlig rom av den typen blir noe helt annen når du skriver på en debattside som besøkes av flere tusen i løpet av en dag, ja, kanskje fra hele landet og utlandet med.

I hvor stor grad er det da mulig at du skal bli observert, når vi snakker om flere tusen, ja, hundre tusener som opererer på slike sider verden over? Vi må nok regne med at som enkelt person drukner blant alle som deltar. Likevel bør en uansett vurdere i hvor stor grad en skal gi så mye til kjenne av sitt liv, ikke minst det som gjelder ens private område.

I dag er det jo blitt så utrolig populært å være med på TV, hvor en får brettet ut seg selv eller profelert seg selv om en ønsker det. Media kaster seg over enkeltindivider, ikke bare de som fra før sto i medias fokus som mer eller mindre kjendiser, men i dag er det mulig for "hvem som helsten" å profelerer seg på TV-skjermen. Mange av disse som har latt seg friste, har nok oppdaget at det ikke er bare bare. At det fokus de har fått har vært kanskje større enn forut antatt. Samtidig så er det et annet problem som dukker opp.

Når scenelampene slokkes, og du kommer til deg selv, ikke lenger er den "kjendisen", men er mer eller mindre deg selv, eller ikke det engang. Det du har vært igjennom har vært noe som har gjort noe med deg som individ. For så ikke lengre være den personen som har rampelysene på deg. Det kan i like stor grad bli en påkjenning som det som gikk forut.

Internett kan jo kanskje bli et alternativ, for er det ikke på en måte en selvhevdelse trang som kommer til overflaten når du velger å bruke Internett for å formidle deg som person, enten via et fremmed nick eller helt eller delvis som deg selv. Med bilde eller navn... Hva har du av forventninger? Gir det ikke en form for tilfredstillelse? Tomt, er det bare ikke, det må gi deg noe, må være noe som gjør at du velger en slik kommunikasjonsform. Greit, en kan si: "Det er bare sånn!" Tja, jeg tror deg ikke. En form for tilfredstillelse, dekke et behov, vil jeg tro det er. Om ikke annet så der og da...