Stathelle
ligger rett ovenfor Brevik og grenser til Porsgrunn kommune. Den gamle Breviksbrua knytter disse to stedene sammen. Du er kommet til Bamble kommune når du passerer gamlebrua eller nybrua lengre oppe. 
Her bodde jeg fra sommeren 1965 og fram til januar 1969.

Handdelshuset på Kjellestad 
gikk konkurs i 1868, men det førte ikke til at stedet gikk i oppløsning av den grunn. I grenselandet mellom seilskute- og damp, var det mye som skjedde og i tiårene før og etter 1900 vokste stedets seilskipsflåte dramatisk, særlig på grunn av et par større rederier. Rundt 1910 var Stathelle landets tredje største treskuteby, etter Kristianina og Fredrikstad.
Sammenlign Stathelle med gamle bilder: Stathelle vels billedgalleri
Egen kommune i 113 år... 
Stathelle vel har lagt ut en del bilder fra Stathelle, gjør oppmerksom på at noen av billedtekstene er feil plassert. Dette gjelder bilde 4-6, hvor billedtekst hører til neste bilde.
Bilder fra Stathelle
Stathelle ble egen kommune fra 1851 og beholdt denne statusen i hele 113 år. Stathelle kommune hadde en velordnet økonomi og sosial framgang i denne perioden.
Men folketallet var ikke stort, ved en folketelling i mellomkrigsårene sto kommunen oppført med 601 personer. Folketallet har jo vokst siden den gangen. Bare i årene etter at jeg flyttet fra Stathelle så har Stathelle og Kjellestad vokst betraktelig. Det skyldes nok i stor grad industrien som har vokst på bakgrunn av oljeindustriens utvikling og hvor Grenland har fått en del av denne utviklingen. Mange har nok i dag sitt daglige virke utenfor selve Stathelle. Stathelles gamle sentrum med sine butikker er jo så og si borte. Erstattet av et lite pent bygg som 

i stor grad ødelegger helheten av den gamle bygningsmassen. Den bryter helt med de byggetradisjoner som du finner på Stathelle og 
Folketelling på Stathelle 
Er du interessert å vite litt om hvem som bodde på Stathelle i gamle dager så ta en titt på folketellingene. Disse finner du på Digitalarkivet. Her er en link til folketellingene i 1885 for Stathelle som da var egen kommune. Du finner 401 poster i denne tellingen. For folketellingen 1900 finner du 506 oppføringer. Folketellingen for 1801 finner vi enke Bole Katharine Blehr som bor på gården Kiellestad. Hun er 58 år gammel og eke etter sin første ektemann. Hun har 4 sønner, alle ugifte. Det er Bent (32), Thomas (25), Erek (22) og Peder (20), i tillegg har hun 
tjenestefolk. Det er drengene, Hans Larsen (23) og Peder Amundsen (23), så tjenestepikene Anne Margrethe Svennomsdrt. (26), Ingebort Pedersdtr. (25) og Aase Hansdtr. (25), alle ugifte.Boles elste sønn står oppført med følgende opplysninger: "Kiøbmand og borger til skeen".
Kilde: Digitalarkivet
"Stathellet ladeplads" for 1801 finner vi 215 personer oppført. Så tidlig var det jo en del som bodde på Stathelle og økningen har jo ikke vært stor når vi ser på folketallet i mellomkrigsårene.
er et skrekkens eksempel på hvordan moderne og gammel stil ødelegger helhetsbildet. Selv om bygningsmassen har sine praktiske fordeler, så er det stygt å se på, der den ruver over gamle Stathelle. Godt er det - tross alt - og se at den gamle bygningsmassen blir i stor grad tatt godt vare på. Det er så mange steder at en har tradisjon for å rasere slikt noe, til fordel for moderne søppel som ikke har rot i virkeligheten eller i tradisjoner men er et oppgulp av motepregede tendenser, som dør ut ved neste sving.