tegneren

Valerius

 

 

 

Tegnet har jeg gjort siden jeg kunne holde en blyant i handa. Er vel i hovedsak selvlært når det gjelder tegning, men har litt opplæring på kurs og lignende i kortere perioder av mitt liv. Jobbet som illustratør og avistegner, hvoedsaklig med sort/hvitt motiver. Min store hobby har vært å tegne mennesker som jeg ser ute på en kafe o.l., kanskje en benk. Raske skisser, protretter, kariakturer...det har blitt hundrevis, tusenvis av slike tegninger siden jeg var en 16-17 år gammel.

flesteparten er gitt bort som en liten gave, til den som ikke ante ble tegnet der og da. På samme måten har jeg tegnet en god del musikere på konserter og lignede. Min måte å gi uttrykk for det de har bidratt med gjennom sin musikk, men kanskje like mye fordi jeg drømte om å bli musiker, men som mange andre ble det noe helt annet, bl.a. tegning for meg.

Ellers har jeg drevet med ulike former for illustrasjoner, er utdannet typograf og har jobbet som grafisk formgiver i forlag, drevet med reklamebaserte ting, logoer, plakater, hustegning, teknisk tegning, ulike prosjekter hvor illustrajsoner har vært en del av konseptet, prøvd meg på tegneserier, litt animasjon.

se også mine siste malerier
og også tegninger fra 1980-tallet og utover.
Her er en tegning jeg laget engang i høsten 63- våren 65 på Boftsa barneskole.

 
   
  Her får du se et lite knippe av tegninger jeg har gjort i ulike sammenhenger opp gjennom årene, det meste jeg har gjort har vært på bakgrunn av oppdrag fra kunder, såvel private som næringsdrivende, offentlig sektor og så videre.  

 

     
Arnt Gunstead er sjef for Scandinavian Satelite Radio i Stavanger jeg jobbet en tid som programleder for radioen, bl.a. hadde jeg nattsendinger som het "Natteravnen Valerius" på slutten og begynnelsen av 2003-04. Her er en karikatur av sjefen selv. Lengre nede på siden er en tegning av Arnt og kona når de var i USA og besøkte en ung og lovende artist der borte som har sin far fra Stavanger. Denne artisten sitter i midten med stor cowboyhatt, der de sitter i baksetet i stor, hvit limousin fra flyplassen.
   

 

 

 

 

 

Det var min spede begynnelse hvor interessen for å tegne mennesker våknet og som har fortsatt fram til i dag.

I all hovedsak har jeg drevet med blyant- og pennetegning hva gjelder portrett og karikatur. Det gjelder forsåvidt alle former for illustrasjoner og tegninger. Har drevet litt med olje- og akrylmaling, noe som jeg jobber periodevis med innimellom.

Men det er sort/hvitt tegning som vel må sies å være mitt spesialområde.

 

John Trygve Solbakk, var redaktør for den samiske avisa Sámi Áigi, og forlagsredaktør for en rekke samiske forlag, som Davvi Girji og Davvi Media. Her er han portrettert med sameflagget i topplua og under i forbindelse med avisa Sámi Áigi, hvor han var gitt munnkurv, men rev av seg tørklet.

En tegning av en dame og et par selvportrett skisser jeg har laget. Tegningen av Stortinget ble laget i forbindelse med Altautbyggingen og det er daværende kommunalminsiter som ruver over taket til Stortinget. Den andre tegningen er også en politisk tegning fra samme periode som omhandler Samisk Institutt i Kautokeino og også AP, begge de tegningen er avistegninger til avisa Sámi Áigi i Karasjok på begynnelsen av åttitallet.

     
Dette er nok det første portrettet jeg laget av meg selv på slutten av 60-tallet. Da allerede hadde jeg begynt å tegne
klassekamerater og andre etter fotografier, men også når de satt modell. Gro var jo sentral i forbindelse med Altasaken og her har jeg tegnet henne med kofte, hvor hun blir angrepet av noen hunder på Finnmarksvidda.    
     
Karikatur av en tidligere arbeidskollega. Hrandolf er "trollet" til Ringerike avfallsselskap som jeg tegnet for dem på midten av nittitallet. I forbindelse med samiske spørsmål ble det jo en konflikt mellom den øvrige befolkningen og samene, et tegning til urbefolkningskonferansen i Australia på åttitallet. I forbindelse med landsmøte i Norges Handikapforbund laget jeg noen tegninger til åpningen av landsmøtet i Oslo på Oslo Plaza. Her ser vi daværende forbundsleder Lars i vogga, flankert av Sigbjørn (Johnsen) og Gro.    
 

     

Rullestolbrukeren er forside til et tidsskrift for NHFs landsforreninger.

 

   
  Det var en jeger som fylte år og en venn ville gi han en morsom tegning til denne jegeren, her er resultatet.  
En illustrasjon til NHF Buskeruds fylkesblad. Laget flere forside illustrasjoner til dette bladet som jeg i perioder var redaktør for.
En karrikatur av Birger Laake redaktør i en av Bergensavisene. Ved siden av ser vi et portrett av en kvinne.      
     
     
I Stavanger skulle det settes opp en rockeopera på en skole i den forbindelse var det hvordan noen av aktørene skulle se ut, jeg fikk... ...i tillegg denne karen her som var en distre kunstner.
...i oppgave å illustrere en politimann fra han var ung til han ble en gammel politimann... En tegning av et barneansikt.      
 

Det var Thor G. Noraas som jobbet med dette stykket og engasjerte bl.a. meg og en annen tegner til å lage disse skissene av de personlighetene som skulle fylle denne rockeoperaen. Her ser vi Thor i kjent stil i Stavangers bybilde. En allsidig kar og med kjempegode forteller evner ikke minst om Stavangers historie. Sikkelig kulturpersonlighet.

     

Havnesjefen i Drammen ville satse på stor havneutbygging på Holmen og på Lierstranda, men det kom mange protester fra ikke minst befolkningen i Lier. Jeg ble engasjert av intiativtakerne til protesten å lage noen alternative løsninger på hvordan Holmen og Lierstranda burde bygges ut, i motsetning til havnesjefen som ville ha mange parkeringsplasser for inporterte biler mv.

Over ser du en ide om hvodan den delen av Holmen kunne bli et hotellkompleks og med leiligheter mv., i tillegg strandpromenade langs Drammenselva.

Til høyre ser vi hvordan motstanderne for utbyggingen av Drammen havn kunne erstatte bilparkeringsplassen på Lierstranda med et idyllisk område for langt mer enn ren industri, som ville være åpnent for publikum i motsetning hva havnesjefen ville, kun lagerplass for inporterte biler. I forgrunnen ser vi litt av daværende fyllplass og annen industri på Lierstranda. Holmen ut med tårnet er det området som ble eller skulle fylles ut med fyllmasse for å gi plass for lagringsplass for biler.

   
Det siste er jo i dag noe som er blitt til. Lier kommune snudde i havnesaken og så langt jeg vet ble det ikke den gangen noe av den planlagte utvidelsen av Drammen havn, slik bl.a. havnesjefen i Drammen ønsket seg.
Under og til høyre ser vi hvordan en kunne tenke seg mer landlig bebyggelse på Lierstranda, fra gammelt av var dette et yndet badeområde det samme gjaldt Holmen, hvor det var mange feriehus og friområde for Drammens befolkning. Noe av dette særpreget ønsket en å få tilbake.
 
 
  Dette er en tegning jeg må ha laget i høsten 1963- våren 1965, da den har i mange år hengt på Boftsa barneskole i Tana, Finnmark. Jeg gikk på Boftsa barneskole fra høsten 63 og fram til skoleavsluttning 1965, da vi denne sommeren flyttet ned til Stathelle i Telemark.  
     
      Motiv fra gamle Karasjok, en illustrasjon jeg laget til et bokomslag på åttitallet da jeg jobbet i det samiske forlaget Davvi Girjii o.s.        
 
 
     
  To sentrale NHF medlemmer i Buskerud på midten av nittitallet, er i karikatur. NHF Buskeruds fylkesblad.   Motiv fra Narviksområdet, en tegning som var som premie til sendingene med "Natteravnen Valerius" på Scansat i Stavanger.        
 
 

   
  Super Quick på TV Norge var populært og NHF fikk en del inntekter av å delta som organisasjon. Forside til NHF Buskeruds fylkesblad.   Motiv fra Nordland, en tegning som var som premie til sendingene med "Natteravnen Valerius" på Scansat i Stavanger.        
   
     
  Her er karikaturer av forskjellige personligheter i NHF Buskerud på midten av nittitallet, en forside til fylkesbladet.   En tegning som var som premie til sendingene med "Natteravnen Valerius" på Scansat i Stavanger.        
           
  Her er karikaturer og portretter av forskjellige personligheter i NHF Buskerud, en forside til fylkesbladet.   Et barneportrett tegnet sommeren 2005.        
             
      Et portrett av en liten gutt, tegnet sommeren 2005.        
             
      Et portrett av en liten jente, tegnet sommeren 2005.        
             
     

Et portrett av en jente, tegnet sommeren 2005.

       
           
             
en rask skisse av meg selv laget 20. juni 2006