I Nordnorsk Magasin nummer 2, 2008 kan du lese mer av min novelle "Pisspotta" som er vakkert illustrert av Bjørnar K. Meisler. Her finner du utsalgssteder for bladet, eller ved å kontakte redaksjonen direkte. Bjørnar er født i 1970 og bor og jobber i Saltdal kommuene i Nordland. Her kan du lese hele novellen slik den framstodikt.htm i sin orginalutgave.