Tredje generasjon Hiltunen fra Suvannon kylä
Daniel og Brita fikk fire barn, hvorav alle giftet seg. Det var tre døtre og en sønn, Paavo, søstrene til Paavo var Maria, Brita og Anna.
Her skal vi se oversikt over barna til Daniel Paavalipoika Hiltunen og deres familie. Da spesielt på familien Paavo Danielpoika Hiltunen som fører slektsnavnet Hiltunen videre i denne generasjonen av Hiltuen fra Suvannon kylä.
 
7 (5a)Datter/tytär Maria Danieltytär Hiltunens familie/perhe:

Maria Danielstytär Hiltunen (Hildunen) gifter seg med Juho eller Johan Huhonpoika Kurisija eller som det står i Genealogiska Samfundet i Finland at Johan Johss: kommer fra gården Curisia i Sombio by og han gifter seg med e-a Maria Dan:d: Hildunen den 26.12.1767, og jeg finner en Johans Curisia og Maria Daniels dr som får en datter den 11. mai 1772, og får navnet Anna.

I Rippikirja for Sodankylä, 1750-1760 finner en på kuva (bilde) 23, under Sombio en ved navn Johan Curisia, født 1693 og hustru, fornavnet hennes er utydelig, men andre navn kan være Carien født 1700. Her står de oppført med barna, Elin (f. 23.03.1724), Saara (f. 24.02.1727), Anders 25.11.1729), Marget (f.28 01.1733) og Carin. En ungkarsdreng Anders Johanss: fra Curisia gifter seg med Carin Olofsd:, den 24. mars 1761. De får en datter den 10. juni 1766, som får navnet Elin.. og en datter den 2. febr. 1762 som får navnet Carin. Det kan være foreldrene til Johan Kurisija (Curisia).

Vi skal først ta for oss den elste av døtrene til Daniel, Maria, som giftet seg Juho Huhonpoika Kursija. Når de giftet seg har jeg ikke data om, ei heller om de fikk barn og hvor mange.

Skal etter hvert prøve å finne mer ut om denne familien og eventuelt også de påfølgende grener av Maria og Juhos avkom.

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
Curisia

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
7

    Stedsnavn/paikanimi:
Sombio,Sodankylä

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Juho (Johan) Huhonpoika Kurisija el.
Johan Johss: , Cursia

    26.12.
1767
 

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Maria Danieltytär Hiltunen


11.09.
1732
    26.12.
1767
 
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
7 a Anna Johantyttär Kurisija (Curisia) 11.05.
1772
17.05.
1772
     
 
   
  8 (5b) Sønnen/poikan Paavo Danielpoika Hiltunens familie/perhe:
Av barna til Daniel og Brita er de Paavo som fører slektnavnet Hiltuen videre. Nå varierer skrivemåten på Hiltuen en del, noen ganger skrives det Hildunen, som vi skal se senere og andre ganger Hiltula og en del andre varianter.

I krikeboka for Sodankylä for denne perioden står navnet til Paavo Danielpoika Hiltunen oppført på svensk,
altså Påhl Daniels:s Hildunen. Anna Erikstyttär står oppført som Anna Eriks dr. Ifølge de oversiktene jeg
har fra Finland så er Maria født 24.03.1767, mens ifølge Genealogiska Samfundet i Finland står hun oppført født
i 24.03.1768, altså ett år senere, til samme dato. Hva som er riktig tør jeg ikke påstå.

Både Birgitta og Maria står oppført være født i Sodankylä mens Anna er født i Hietasuondo. Pål Daniels: Hildunen
og Anna Eriks dr, står oppført med et barn født 14.04.1761, døpt 1761, navn ikke oppgitt, men det står
følgende: "(Däl född D:bogr: 18.4\KEn ymmärrä!)" Kilde .

Vi skal i fjerde generasjon følge barna til Paavo og da i særdeleshet, elste sønnen Daniel.

Fjerde generasjon

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
talollinen Sodankylän Hietasuvannossa

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:

8

    Stedsnavn/paikanimi:
Sodankylä

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Paavo Danielpoika Hiltuen
Født/syntynytHiestasuvanto, Sodankylä, og/ja død/kuolot Hiestasuvanto, Sodankylä.

06.07.
1735
  1758 14.02.
1784

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Anna Erikstyttär


10.12.
1742
    1758 24.03.
1786
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
8 a
Daniel Hiltunen 01.10.
1762
(1760)
17.12.
1786
8 b
Birgitta (Brita) Hiltunen 28.06.
1765
20.06.
1765
01.04.
1787
01.03.
1826
8 c
Maria Hiltunen 24.03.
1768
18.04.
1768
25.11.
1792
8 d

Anna Hiltunen
fødested/syntypaika Hietasuondo

03.05.
1771
21.06.
1771
 
14.09.
1771
8 e
Elisabeth Hiltunen 10.10.
1772
8 f
Paavo Hiltunen, Poikela. 11.04.
1776
23.11.
1800
19.07.
1831
8 g
Eerik Hiltunen, Aska 08.11.
1779
01.02.
1807
24.04.
1827
8 h
Esaias (Esajas) Hiltunen 24.06.
1783
       
Paavo Danielpoika (Danielson) Hiltunen gifter seg med Anna Erikstyttär (Eriksdatter) i 1758 og de får 8 barn, hvorav 4 sønner og 4 døtre. Den elste er Daniel som for vår del fører slekten videre til Johan Daniel Hiltunen som utvandrer til Norge, han gifter seg i 1786 med Margeta Laurintytär Halonen.
Fem år senere så kommer Birgitta til verden som også stifter familie da hun i april 1787 gifter seg med Mikko Matinpoika Jaakkola.
I 1776 så blir Maria født, også hun gifter seg i 1792 med Mikko Laurinpoika Halonen.
Fire år senere kommer Anna til verden i mai 1771, hun lever bare fire måneder da hun dør 14. september samme år.
Året etter i oktober 1772 blir Elisabeth født, hun gifter seg med Matti Matinpoika Pyhäjärvi.
Litt over tre år senere i april 1776 blir den andre sønnen til Paavo født, og blir oppkalt etter sin far. Han gifter seg 23. november 1800 med Susanna Matintytär Poikela og i følge de opplysningene jeg har bosetter han seg på gården Poikela eller Arpelassa.
I november i 1779 blir den tredje sønnen født Eerik (kan være at det egentlig skal stå Erik med en e), også han stifter familie nærmere syv år etter broren, i februar 1807 gifter han seg med Maria Henkintytär Keskitalo.
I 1783 så blir sønnen Esaias født, noe nærmere opplysninger om han har jeg foreløpelig ikke.
   
  9 (5c) Datter/tyttär Brita Danielstyttär Hiltunens familie/perhe:
  Da de gifter seg iflg. genealogia.fi så står navnet hans ført opp som Hans Mattss: Nousu, og jeg finner da at under Sodankylä og Kemiby en ved navn Hans Nousu og h: Brita får en datter den 8. august 1788. Det kan være samme Hans Nousu som er gift med Brita Daniltyttär Hiltunen. I Paavo Riihitammelas slektbok s. 181, taulu 487, står han oppført som Hans Nousu, Karppinen. Finner i Genealogiska Samfundet i Finland et barn som er født av Hans Matt:s Karppinen og Brita Daniels dr, den 18. sept. 1768 i Kemikylä. Det er året etter at de giftet seg og kan med stor sannsynlighet være deres sønn.
Brita, den nest yngste av søskene, gifter seg i 1767 med Hannu Nousu.
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
9

    Stedsnavn/paikanimi:
Sodankylä

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Hannu (Hans Mattss:) Nousu, Karppinen

    30.09.
1767
 

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Brita Danieltyttär Hiltunen


16.04.
1746
    30.09.
1767
 
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
9 a

Mathias
født/syntynyt Kemiby/Kemikylä, Sodankylä

18.09.
1768
25.09.
1768
9 b

Maria
født/syntynyt Kemiby, Sodankylä

08.08.
1788
23.08.
1788
 
   
  10 (5d) Datter/tyttär Anna Danielstyttär Hiltunens familie/perhe:
  Vi finner Olli Ollinpoika eller som det står i Rippikirji Olof Olofson Musta for bl.a. årene 1772-83, kuva 130;1784-97, kuva 67. Olof skal ifølge opptegningene her være født i 1746, og de er oppført med en datter og to sønner, henholdsvis Anna, Olof og Jacob. I Rippikirji 1760-71, kuva 53, finner vi en Olof Hanss Musta (f. 10.02.1714) og hustru Anna (f. 03.08.1719), de har datter Birgitta, sønnene Hans, Olof og Johan, Olof står oppført her født 22.03.1749. Det kan være foreldrene til Anna Danielstyttär Hiltunen mann, Olof Olofson, og at det står egentlig 1749 og ikke 1746 for fødselsår.

Den yngste av søskene, Anna, gifter seg med Olli Ollinpoika Musta. Musta på norsk blir "svart", Svart finner vi bl.a. i Nourgam og også i gamle Polmak bl.a. Om denne Musta kan være forfedre til de Musta som utvandret til Norge, tør jeg ikke si noe om.

 

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
10

    Stedsnavn/paikanimi:
Suvanon (Suvannon kylä)

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Olli Ollinpoika (Olof Olofson) Musta

1746(9)      

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Anna Danielstyttär Hiltunen


23.08.
1748
       
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
10 a

Anna Oloftyttär Musta
født/syntynyt Sodankylä

10.01.
1769
10 b

Olof Olofspoika Musta
født/syntynyt Sodankylä

1773
10 c

Jacob Olofspoika Musta
født/syntynyt Sodankylä

 
 
   
   
  Her er linker til flere sider og slekt og familie:
til Hiltuen fra Suvannon kylä Suvanto (1. og 2. generasjon) ;
til fjerde generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til femte generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til (del I) sjette generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til (del II) sjette generasjon Hiltunen fra Suvanto med bl.a. etternavent Poikila med mer;
til syvende generasjon, søskene til Johan Daniel i Norge;
itil søskene til Johan Fredrik, Johan Daniels sine barn og deres ekteskap og barn;
til siden om Johan Fredrik Hildonen sine to ekteskap og om min mor;
til siden om Sofie Konstanse, Johan Fredriks Hildonens andre kone og min mors mor;
om slektens gang og noen bilder;
om min mor Selma og kriksårene og oppveksten ;
om mine foreldre Kristian (Kisse) og Selma og min bror og meg ...
flere sider og linker