Hildunen i "Suvannon kylä"
Suvanto

Her var det at Paavali Jacobinpoika Hiltunen bodde på 16-1700-tallet sammen med sin første kone Beatha som bidro til at slekten Hiltunen ble ført videre, bl.a. til Johan Daniel Hiltunen eller på norsk Hildonen giftet seg i Tana og førte slekten videre i Norge. Hildonen, slik navnet skrives på norsk i dag, er blitt i Finland skrevet på mange måter, Hiltunen, Hildunen og på flere andre måter. I Norge omskrev en Hiltunen eller Hildunen ved å bytte ut u med o for at uttalen skulle bli som på finsk, da u på finsk høres ut som norsk o, mens finsk o høres ut som norsk å.
Vår morfar, Johan Fredrik Danielsen Hildonen ble født 25. juni 1875, hans foreldre Johan Daniel Danielsen Hildonen var født 30. november 1839 i Kairala, Sodankylä i Finland. Mor hans het Johanne Kathrine Johannesdatter Kullmann, oppført Hammerfest sogn/Repparfjord i Finnmark. Født 4. desember 1852. De giftet seg 9. september 1867, samme år som Johanne ble konfirmert. La oss ta en titt på min morfars søsken.

og Maria var født 1675 og døde i 1751. 
Oversikten over barna er mest sannsynlig fra første ekteskap, da det yngste barnet er født ca. tre år før Beata døde. Om det var barn i andre ekteskap vites ikke, materialet jeg har har vi innhentet fra de av slekta som bor i Suvannon kylä i dag, de to brødrene Kalle og Ville, som er etterkommere av Paavo Hiltunen. De bor i dag i huset som Paavo bygde på stedet. Det var to familier som etablerte seg i Suvannon kylä, utenom Hiltunen var det en 

Morfar, Johan Fredrik Hildonen.

Tolv søsken
Johan Fredrik var nummer fire i en søskenflokk på 12 søsken. Elsa Katrine var eldst (1868), Isak William (1870) og Aleksander (1873).  Videre var det Oskar (1880), Hans Gustav (1882), Richard (1884), Grethe Johanne (1886), Sofie Mathilde (1889), Emma (1891) og tilslutt Maria Magdalena (1887).
Slekten til min morfar kom fra Finland, hans far kom fra Sodankylä i finsk Lappland, men slekten har røtter så langt tilbake som til 1675. Det var to familier i Suvanto som dannet grunnlaget for denne bygda i Nord-Finland, den ene var vår forfar Paavo Hiltonen og den andre var en Hallonen. Bygda er fredet og huset til vår forfar står der den dag i dag. Halonen (Suvannon kylä, side 17). 

Daniel Pavonpoika søsken 
Daniel fem eldre søsken og tre yngre søsken. Paavo og Maria hadde tilsammen 8 barn., hvorav Daniel var den grenen som førte til at min oldefar, Johan Daniel utvandret fra Finland og til Finnmark. La oss se på søskene til Daniel:


Sodankylä 

Johan Fredrik's far Johan Daniel var var den yngste av syv søsken, foreldrene var Daniel Danielson Hiltunen 
(f. 20 (23)/2-1798) og Anna Mikontytär Jaakkola (21.04.1796). 

Johan Fredriks søsken 
Søskene til Johan Fredrik var
Elsa Caisa, 20/10-1823; Anna Stina, født i Allaperä 22/5-1825; 
Brita Susanna
, 2/3-1827; Maria, 6/1-1829; 
Daniel, 7/1-1831); 
Mickel
, født i Suvando, 7/9-1835). Johan Daniel ble døpt den 25. desember 1839. 

Suvannon kylä -kirjan kansi

Karin var elsdt og født i 1695, hun døde 1/3 - 1763, så ble søstra Anna født i 1701, etterfulgt av Maria som var født 7/6 - 1707 og Madlena i 1715. Den 3/3 - 1720 kom sønnen Matti, han døde 1/3 - 1787. Så fulgte Daniel   (som ble grenen som førte til Norge), født 9/9 - 1711. Deretter fulgte Elin og Antti, begge død 1744., og tilslutt Brita, født 3/8 - 1727. 

En eller to Hildonen i Finnmark? 
Disse brødrene og deres familie i Suvannon, hevder at det er Hiltunen slekt, og at det mest sannsynlig at de to Hildonen familiene som er i Vadsø, er fra en og samme slekt. Jeg har ennå 

Vår forfar på mors side kom fra Suvanon i Finland, i boka om denne bygda som du ser her fortelles det blant annet om de to familiene Hiltonen og Hallonen omkring  1675. (klikk på bildet)
Hvordan det gikk med de øvrige søskene til Johan Daniel har jeg ikke enda oversikt over, men Johan Daniel kom til Norge og giftet seg med Johanne, akkurat når han kom til Norge og hvordan kjenner jeg ikke til. Derimot så var hans far Daniel Danielson var den nestyngste av ni søsken. 

Foreldrene til Daniel 
De står oppført bosatt i Sodankylä, hans far het
Daniel Pålson Hildunen født ca. 1760, og gift med Margreta Laurintytär Halonen (f.1758) de giftet i Sodankylä den 17. desember 1786. Margreta døde i Sodankylä 1.aug 1834. 

Daniels søsken 
Daniel Danielson hadde følgende søsken:
Elin, 19/12-1787;  
Mikko
(el. Mickel) 4/9-1790; Matti (Mathias), 8/2-1792; 
så kom en død pike, 8/2-1793; 

Margeta
(Margretha), 30/12-1793; 
Anna
, 2/2-1796; og etter Daniel selv, tilslutt
Heikki, 15/6-1800.
Jeg har en del opplysninger om noen av søskene hans, men det skal jeg heller komme tilbake til. La oss fortsette med neste generasjon, nemlig:

Daniel Pålson's foreldre
Daniel Pålson var den eldste av ni søsken, hvorav en er oppført dødfødt. De bodde i Hietasuvannossa i Sodankylän. Daniels far het Paavo Danielinpoika (Danielson) Hiltunen, født 6. juli 1733. Litt usikkert med årstallet om det er 33 eller 35. Han ble døpt i 37 og døde 14. februar 1789 i Sodankylä. Han var gift med Anna Erikintytär (Eriksdatter), som var født 12. oktober 1742 og døde 24. nov. 1786. forts

Daniel Pålsons søsken
Daniel var eldst, født 1760,  så kom et barn som ble oppført døfødt i 1761, Birgitta , født 28/6 - 1765, Maria, født 24/3 -1767, Anna, født 3/5 - 1771 og døde 14/9 - 1771, Elisabet, født 10/10 - 1772, Paavo, født 11/4 -  1776 og døde 19/7 - 1831, Eirik, født 8/11 - 1778 og døde 24/4 - 1827 og tilslutt Esaias, født 24/6 - 1783.

Paavo Danielpoika foreldre
bodde i Hietasuvanto, Sodankylä, faren het Daniel Pavonpoika (Påhlson) Hiltunen, født 9/6 - 1711, han ble gift i Sodankylä 19/1 - 1797 med Brita Martrtytär Nousu, født 7/6 - 1706 og døde 18/3 1771.

Paavo Danielpoika søsken
Daniel og Brita er oppført med fire barn, den eldste er  Maria, født 1732, så kommer Paavo, født 6/7 (årstallet usikkert 33-35), Brita, født 16/4 - 1746 og tilslutt datteren Anna, født 23/8 - 1748.

Suvannon kylä
Daniel Pavonpoika foreldre, vår forfar i Suvannon kylä
Paavo Jacobinpoika (Jacobsønn) Hiltunen skal være født i 1675, han var far til Daniel Pavonpoika, og var han som slo seg ned i Suvannon kylä. Han skal være født i Pudasjärvi, dro videre til Kemijärvi og så til Hietasuvantoon(Suvanto).Han døde 2/11-1744, var gift første gang med Beata og andre gang med Maria. Beata døde i 1730     forts.

 

ikke funnet at "baker Hildonen" og vår slekt kommer fra den samme grenen av Hiltunen som min morfar kommer fra, og fører tilbake til Suvannon kylä. En snakket alltid om to Hildonen familier i Vadsø., som videre har ført til grener i Tana og Kirkenes og så videre.

Hiltunen til Hildonen
Slektsnavnet Hiltunen er jo den finske skrivemåten på slektsnavnet, bokstaven u uttales som norsk o, og t'en får en lyd mellom norsk t og d. Derfor ble navnet omskrevet til Hildonen, slik at en beholdt den finske uttalelsen.
Flere av mine søsken har jo tatt tilbake vår mors slektsnavn, min litt yngre bror, Wilfred har gått fra Nilsen til Hildonen og det gjelder min bror Gunnar og også min elste søster Torunn, de to siste har beholdt også Nilsen.
Jeg har vurdert det samme, men også vært inne på tanken å kanskje føye til min mormors pikenavn.  Hun var født i Litsa på fiskerhalvøye i Russland, mellom Murmansk og Norge.

Har også noe av  forfedrens familier
dette vil jeg komme tilbake til noe senere, nå har jeg bare tatt for meg de rette linjer bakover til vår forfar i Suvannon kylä, og deres barn. En stor takk til de som fortsatt bor i Suvannon kylä.

Kilder: Notater fra Kaino Heikkinen, apul. kansl. määrätty og Arvi Karhumäki, Khra. Oulun hippakuntaa Toumio kapituli, Finland. 1971 og 1981.
Kirkebøker: Tana og Lebesby
Folketellinger: 1875 og 1900, Digitalarkivet.
Kirkebøker: Hammerfest sogn, Digitalarkivet.

og andre private kilder m. m.
Wilferd slektoversikt her finner du mer detaljer om vår slekt både fram og bakover i tid.
Forbehold om eventuelle feil og mangler som vil bli rettet opp etter hvert i samarbeide med min bror og andre kilder.

Suvannon kylä ligger sørøst for Sodankylä og nord øst for Rovaniemi, litt nordvest for Pelkosenniemi, langs E 63.
Suvanto er en bygd i Pelkosenniemi kommune i Lappland, Finland

Grenser til følgende kommuer, i nordvest Sodankylä, i nord Savokosk, i øst Salla og Kemijärvi i sør. Mellom Sodankylä og Kemijärvi ligger Rovaniemi, som går i en spiss mot Pelkosenniemi. Kommunesenteret Pelkosenniemi ligger 972 km fra selve Helsinki, 137 km fra Rovanniemi, 56 km fra Sodankylä og 50 km fra Kemijärvi. Kommunen er på 1880 km2

Pelosenniemi og Savukoski kommune bli i 1916 skilt ut fra Sodankylä kommune og ble selvstendige kommuner. Følgende tettsteder (byar) er i kommunen: Arvonen, Kairala, Kiemunkivaara, Luiro, Pyhäjärvi, Saunavaara, Pelkosenniemi og Suvanto. Elva Kitisen renner sør for selve Suvanto. Bebyggelsen er bevart slik den var på 1700-tallet, da den ikke ble ødelagt under siste verdenskrig. Derfor skiller bygda seg ut fra den øvrige bygder i Lappland med sin gamle, og godt bevarte bebyggelse. Suvanto ble kåret til Finlands vakreste bygd i 1987.

">

Fra Paaveli (Paavo) Hiltunen til Johan Daniel Hildonen      

Vi skal i det følgende følge Hiltunen slekta fra Suvannon kylä i Finland fra Paavali Hiltunen født 1675 og fram til Johan Daniel Hiltunen,født 30.11.1839 i Sodankylä som dro til Norge og bosatte seg der da han var omkring 18 år gammel.

Her ser vi en oversikt over de slektsledd vi skal gjennomgå nærmere under,bl.a. utfra materiale fra kirkelig hold i Finland, bl.a. Oulu og Sodankylä, materiale som igjen er innhentet av etterslekt etter Paaveli Hiltunen i Suvannon kylä og som fortsatt bor i huset som Paavali i sin tid bygde.

Det vil ta noe tid før alt er på plass, men du kan følge utfra denne oversikten se de rette linjene og etterhvert også andre opplysninger som er innhentet fra ulikt hold for å underbygge historien.

Valerius Hildonen-Nilsen, Knapper, den 30. april 2008.

Her

             

&nbsp;</td>

Paavali Hiltunen
Paavo eller Paavali som navnet skrives i boka "Suvannon kylä" av Antti Pihkala, Anna-Liisa Sippola og Lauri Yli-Tepsa (Kustannusosakehtiö Pohjoinen, Oulo, 1986) var han bosatte seg i Suvannon kylä i finsk lappland, på 1600-tallet. Det fortelles at han giftet seg med Beata og fikk med henne 8 barn.
Han giftet seg senere med Maria som var født 1675 og døde 1751. De skal ikke ifølge kildene ha fått noen barn.

 

Paavali (Paavo) Hiltunens familie/perhe
Vi skal her følge slektsleddene framover fra Paavo eller Paavali Hiltunen familie i Suvannon kylä, hvor fortsatt huset han bodde i da han levde. Først og fremst har jeg i hovedsak tatt for meg slektsleddene som fører fram til Johan Daniel Danielsønn (Danielpoika) Hiltunen (Hildonen) som utvandret fra Finland til Norge omkring 1857, ca. 18 år gammel.

Vil fylle opp med nye og oppdaterte opplysninger etter hvert som jeg finner dem. .
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:

1

    Stedsnavn/paikanimi:
Suvanon (Suvannon kylä)

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:
Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta: Født
Synty-
mäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Puoliso
Død
Kuoli

Far / isä:
Paavo el/eli Paavali Jacobinpoika Hiltunen
Født/syntynyt Pudasjærvi, flyttet videre til Kemijärvi og så til Suvanon. Død/kuollut Sodankylä/Hietasuvanto.
2. hustru/vaimo:
Maria f./s. 1675 d./k. 1751

1675     02.11.
1744

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Beata
Død/kuollut Sodankylä/Hietasuvanto.

1675     1730
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
1 a
Karin Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
1695 01.03.
1763
1 b
Anna Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto.
Død/kuollut Sodankylä, Hiestasuvanto.
1701 1736
1 c
Maria Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
Død/kuollut Sodankylä, Hiestasuvanto.
07.06.
1707
1751
1 d
Madlena Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
1715        
1 e
Matti Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto.
Død/kuollut Sodankylä.
03.03.
1720
01.03.
1787
1 f
Daniel Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto.
Død/kuollut Sodankylä, Hiestasuvanto.
09.06.
1711
19.01.
1794
1 g
Elin Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
  1744
1 h
Antti Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
        1744
1 i
Briita Hiltunen (Pyhäjärvi)
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto. Død/kuollut Sodankylä.
03.08.
1727
      30.05.
1776
Av de barn som Paavali Hiltunen fikk var det Anna, Maria og Brita som giftet seg og førte slekten videre, de kan vi følge via nr. 2, 3 og 6. Matti og Daniel var det av sønnene som førte slektsnavnet Hiltunen videre, og de vil vi kunne følge videre via 4 og 5. Det er da Daniel, nr 5 som fører slekten videre til Norge som vi skal se.

Når det gjelder andre generasjon av Hiltuen, barna til Paavali eller Paavo Hiltunen som bosatte seg i Suvanto så er det spesielt Daniel (1f)som fører slekten videre og fram til Johan Daniel Danielson Hiltunen som bosatte seg i Tana på omkring 1860-tallet.
Daniels familie er nummer fem.

Likevel skal vi ta for oss de øvrige søskene til Daniel, og hvertfall se hvem av dem som gifttet seg, og om mulig også finne ut om hvor mange barn de fikk og deres røtter videre.
Først ute er Anna som giftet seg i 1736 med Paavo Paavonpoika Luiro. Poika på finsk er det samme som sønn på norsk. Har enda ikke oversikt over om de fikk barn og hvor mange.


Andre generasjon Hiltunen fra Suvannon kylä

 

2 (1b)Datter/tytär Anna Paavelityttär Hiltunens familie/perhe

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
2

    Stedsnavn/paikanimi:
Suvanon (Suvannon kylä)

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Paavo Paavonpoika Luiro

     

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Anna Paavalid. (Paavalityttär) Hiltunen


1701     1736  
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
     
     
 

3 (1c) Datter/tytär Maria Paavelityttär Hiltunens familie/perhe

Som vi ser, så gifter Maria seg med Matti Matinpoika Halonen og hans slekt kan føres tilbake til omkring 1565, til Alakylä i Kemijärvi, og til Muhos. Vi følger Olli Halonen, til Paavali Halonen (1565-1640) til Paavo Halonen (1580-1668), videre til Lauri Halonen (1610-1696), hans sønn Lauri Halonen (1638-1696) som blir Mattis bestefar og så hans far Matti Halonen (1662-1715).

Det har vært litt vanskelig å finne barna til Matti og Maria. I rippikirji finner jeg Maria med samme fødselsår og under en sønn ved navn Daniel født 9. april 1733, de står oppført under Hiestasuvanto og under Hiltunen. Senere finner jeg Matti Halonen med fødselsåret 1703 oppført og en del navn under, men om det er deres barn eller barnebarn som er oppført er det noe usikkert. Jeg har da tillatt meg å føre opp Daniel og Matts i dette tilfellet med forbehold om at disse er riktige barn til Matti og Maria. Under Genealogiska Samfundet i Finland finner jeg at Daniel og Maria (som her står oppført som Maria Påhls dr) får fire barn.

 

Marie giftet seg med Matti Matinpoika Halonen, og i følge boka om Suvanto, så giftet hun seg med den andre slekta som var av de første som bosatte seg i Suvanto og dannet grunnlaget for bygda.

Enda har jeg ikke oversikt over barn de fikk, men det vil jeg kommet tilbake til når jeg har fått kartlagt denne familien og hva som skjedde med den.

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
3

    Stedsnavn/paikanimi:
Suvanon (Suvannon kylä)

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Matti Matinpoika Halonen
Født/syntynyt. Sodankylä, foreldre/vanhemmat:
Matti Halonen , 1662-1715 og/ja
Maria, født/syntynyt 1665. Død i /kuollut Sodankylä.

Søsken/sisarukset:
Anna Halonen,
1686
- 12.06.1717,
Lisa Halonen, 1688 - , gift m./puolisto Elias Poikela
Maria Halonen, 1693 , gift m./puolisto Henrik Ryymänen
Lauri Halonen, 1695 - 24.10.1769, gift m./puolisto Margeta Snikkarila (Snickarila), 20.10.1707-16.03.1780.

Matti Halonen
, 1662-1715
, foreldre/vanhemmat:
Lauri Halonen, 1638-1696, og/ja Brita, f/s. 1640.
Søsken/sisarukset:
Maria Haloneon, f/s Kemijärvi, Alakylä 22.10.1664,
Pekka Halonen,
f/s Kemijärvi, Alakylä 1670 og/ja
Elin Halonen, f/s Kemijärvi, Alakylä 1678.

Lauri Halonen , 1638-1696, foreldre/vanhemmat:
Lauri Halonen, Kemijärvi, Alakylä 1610-1696 og/ja Brita Matintr, f/s. 1610.
Søsken/sisarukset:
Matti Halonen, f/s Kemijärvi, Alakylä 09.10.1712,
Anna Halonen,
f/s Kemijärvi, Alakylä 1632, gift med/puolisto Matti Jaakkola.
Brita Halonen, f/s Kemijärvi, Alakylä 1640, gift med/pulisto Matti Tervo, og/ja
Hans Halonen I Nousu, 1642-1722
.

Lauri Halonen , 1610-1696, foreldre/vanhemmat:
Paavo Halonen, 1580-1668 (Kemijärvi) og/ja Margareta, f/s 1590.

Paavo Halonen, 1580-1668, foreldre/vanhemmat:
Paaveli Halonen, 1565-1640 og Anna, 1560-1630.

Søsken/sisarukset:
Pekka Halonen, Pietilä, 1587-1675
Olli Halonen, Ollila, 1758-1673, gift med/puolisto Margareta.

Paaveli Halonen, 1565-1640, isä Olli Halonen.

01.09.
1703
    24.10.
1769

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Maria Paavalid. (Paavalityttär) Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto


07.06.
1707
    1736 1751
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
 

Daniel Halonen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto. Gift med Maria Påhls dr f/s. 1729.

Lapsia:
Matts Halonen, f./s. 23.09.1762 d./k. 19.09.1762
Maria Halonen, f./s. 02.04.1764 d./k. 07.04.1764
Magdalena Halonen
, f./s.10.01.1766 d./k. 04.04.1766
Laurentius Halonen, f./s.24.11.1768 d./k. 09.12.1768

09.04.
1733
1771
  Matts Halonen
Født/syntynyt Sodankylä,Hietasuvanto.
20.01.
1739
 
Broren til Daniel, Matti giftet seg i 1787 med Margreta Pekantytär Luiro, om detter er en slektning av mannen til Anna, Paavo, har jeg ikke fått sjekket ut. De er hvert fall ikke søsken, når en ser at hun er datter av en Pekan. tyär er den endelsen en setter på finsk slik vi skriver "datter", så på norsk ville det bli Pekandatter.
4 (1e) Sønnen/poikan Matti Paavelipoika Hiltunens familie/perhe
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
4

    Stedsnavn/paikanimi:
Suvanon (Suvannon kylä)

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Matti Paavalis. (Paavalipoika) Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto, død/kuollut Sodankylä.

03.03.
1720
  22.02.
1736
01.03.
1787

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Margareta Pekantytär Luiro


1705     22.02.
1736
 
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
  Margita Halonen 01.01.
1751
     
 
 
5 (1f) Sønnen/poikan Daniel Paavelipoika Hiltunens familie/perhe

Sønnen, Daniel til Paavali, født 1711 fikk fire barn, tre døtre og en sønn, og det er sønnen Paavo som vi her skal i hovedsak følge videre.

Døtrene Maria, Brita og Anna giftet seg også, og vi skal også se hvem de giftet seg med.

Paavo og hans søstre blir det tredje slektsleddet som fører slekten Paavali Hiltunen videre. Vi finner deres familie fra nr 7-10, og da nr 8 som fører Hiltunen navnet videre i denne sammenhengen.

I neste generasjon skal vi ta for oss barna til Daniel Hiltunen og da spesielt følge Paavo, da det er han som fører slekten videre og fram mot Johan Daniel som flytter til Norge omkring 1857-58.

Mer om dette finner du i tredje generasjon av denne Hiltuen slekta.

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
talollinen Sodankylän Hietasuvannossa

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:

5

    Stedsnavn/paikanimi:
Suvanon (Suvannon kylä)

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Daniel Paavalis. (Paavalipoika) Hiltunen
Døde/kuoli Sodankylä/Sodankylässä

09.06.
1711
    19.01.
1794

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Brita Martind. (Martintytär) Nousu

Hennes foreldre/vanhemmat Matti Hannunpoika Nousu, f/s 1672, død/kuoli 1755 og hans hustru/ja hänen vaimosa Elin, f/s. 1680, død/kuoli 1743.

07.02.
1706
    18.03.
1771
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
5 a
Maria Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
11.09.
1732
5 b
Paavo Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
06.07.
1735
1758 14.02.
1784
5 c
Anna Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
12.10.
1742
5 d
Brita Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
16.04.
1746
07.10.
1815
5 e
Anna Hiltunen
Født/syntynyt Sodankylä, Hietasuvanto
23.08.
1748
       

Den siste av døtrene som gifter seg er Brita, hun gifter seg i 1736 med Erik Juhonpoika Pyhäjärvi.

Hvor mange av disse søskene som blir boende i Suvanto har jeg ikke helt oversikten over. Det vil jeg prøve å komme tilbaken til, etter hvert som jeg får undersøkt nærmere de data som er mulig å oppdrive.

6 (1i)Datter/tytär Brita Paavelityttär Hiltuens familie/perhe

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Lappland/Lapinläani

Familie nr/
Suku numero:
6

    Stedsnavn/paikanimi:
Suvanon (Suvannon kylä)

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Erik Juhons. (Juhonpoika) Pyhäjärvi

1725   22.02.
1736
13.04.
1783

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Brita Paavalid. (Paavalityttär) Hiltunen


03.08.
1727
    22.02.
1736
30.05.
1776
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
     
     
 

 

 

Her er linker til flere sider og slekt og familie:
til Hiltuen fra Suvannon kylä Suvanto (1. og 2. generasjon) ;
til tredje generasjon Hiltuen fra Suvanto;
til fjerde generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til femte generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til (del I) sjette generasjon Hiltunen fra Suvanto;
til (del II) sjette generasjon Hiltunen fra Suvanto med bl.a. etternavent Poikila med mer;
til syvende generasjon, søskene til Johan Daniel i Norge;
itil søskene til Johan Fredrik, Johan Daniels sine barn og deres ekteskap og barn;
til siden om Johan Fredrik Hildonen sine to ekteskap og om min mor;
til siden om Sofie Konstanse, Johan Fredriks Hildonens andre kone og min mors mor;
om slektens gang og noen bilder;
om min mor Selma og kriksårene og oppveksten ;
om mine foreldre Kristian (Kisse) og Selma og min bror og meg ...
flere sider og linker