xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Andre med Hildonen navnet i Norge
Skal prøve å få en oversikt over andre som bærer navnet Hildonen eller Hiltunen som har kommet opprinnelig fra Finland men som i første omgang ikke er knyttet til Johan Daniel Hildonen eller hans søsken. På denne siden og følgende sider skal jeg prøve å følge disse og få en oversikt over deres familier og eventuelt hvor i fra Finland de kom.
 

iForeløpelig har jeg funnet fram til Karl Hildonen (1) i Nord-Varanger og Petter August Hildonen (2-4) i Tana; Oluf el. Olli Hildonen, Vadsø;Emil Hiltunen, Ytre Kvænby, Vadsø; Jacob Jacobsen Hiltunen i Jakobselv, og Jacob Hiltunen i Vadsø. Det finnes flere som vil komme etter hvert, og som jeg har en del data på, men ikke undersøkt nærmere, bortsett fra at de finnes i folketellingene og i kirkebøkerne. Der finnes nok også mer informasjon om de nevnte, og deres ektefeller og barn. Jeg har ennå ikke funnet ut hvor Karl og Petter August kommer fra i Finland og når de kom til Norge og Finnmark.

Er det noen som har opplysninger om dem så send meg en mail, om du sitter inne med opplysninger om personene jeg har funnet fram til i oversiktene under. Eventuelt om der finnes feil i de opplysningene som her kommer fram.

Knapper, den 3. juni 2008.

  Karl Hildonen i Nord-Varanger
 

I folketellingen for 1900 finner vi i Nord-Varanger, nærmere bestemt Høvig, en familie som har Hildonen som etternavn og er opprinnelig fra Finland og finske statsborgere. Det er mest sannsynlig at etternavnet er omskrevet fra finsk til norsk, og at de het Hiltunen eller noe ligende. I følge folketellingen står det ikke hvor fra Finland denne familien kommer i fra. Vi må til andre kilder for å finne eventuelt ut av det. Karl Hildonen står oppført som fisker og skomaker, og er gift med Brita, ifølge kirkeboken vedrørende konfirmasjon står hun oppført med navnet Brita Lisa f. Hanola (Hannola). Han er omkring 53 år og hun ti år yngre, 43 år ved århundre skiftet. De får et barn dette året og ar kanskje det siste barnet de får, sett i forhold til alderen på moren. I 1884, da deres sønn Karl Oskar dåp blir stadfestet står det at Karl er født i 1855, mens da datteren Anna Severines dåp blir stadfestet 04. august 1895 er han oppført å være født i 1853 mens hun er født i 1859. I 15.03.1902 står Karl oppført født i 1851, mens Brita i 1859.

Her ser vi utdrag fra rippigirji i Salla hvor vi finner foreldrene og søskene til Brita Lisa. Her kan en gjennom flere år følge de ulike familiene, hvor de bor og hva som skjer med dem, og på den måten få en oversikt over hvor de bodde, når de døde, giftet seg eller flyttet. I tillegg til deres tilknytning til kirkelige begivenheter, antall ganger de har vært til nattverd, leseferdigheter og kunnskaper i katekismus mv. Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry er en god kilde til å finne finske innvandrere til Norge. Bilder av kirkebøker for de ulike kirkesogn vil en kunne finne, og kombinert med rippigirji mv. kan en få oversikt over den enkelte familie. Det er også i noen tilfeller lagt ut oversikt over utflyttede, flytteattester o.l.
I likhet med å bla i de Norske kirkebøkerne kan det være problemer med å tyde teksten. Mye av teksten er på svensk og skulle være forståelig for de fleste nordmenn. Genealogiska Samfundet i Finland (svensk tekst) vil du også kunne søke på navn, men ikke alt som er å finne på førstnevnte sider er ikke å finne på disse sidene. Derfor vil det være problemer å finne begivenheter som faller utenfor de årstall som de enkelte kirkesogn/kommuner har oversikt over. Her kan en velge språk, enten svensk, finsk eller engelsk.
En fin ting er at en kan se "granneförsamlingar" og "uppgifter om församlingen", når de enkelte forsamlingene eksisterte og ble slått sammen med andre församlingar, større byar på finsk eller svensk er det oversikt over og du finner enkelt kart over forsamlingen og tilgrensende forsamlinger. Dette er jo til stor hjelp for å bli bedre kjent med Finland. Her er link til hovedsiden, hvor en finner mye annet som kan være av interesse.

Da Brita dør i 1905 står det at hun er født i Koulajärvi i Finland. Det er sannsynlig at hun er den som finnes i Rippigirji for Salla (fra 1936 fikk navnet Salla og som het før Kuolajärvi). Her finner vi i Hannula en Johan H. Hannula, født 25.08.1819 og Anna Greta Mattsd., født 10.07.1819 som har bl.a. en datter ved nav Brita Lisa født 14.09.1857., Johan er gift annen gang med Brita Kaisa Pehrd. Soppela, født 02.06.1837. Johan har følgende barn:

Anna , f. 22.01.1845
Kaisja Greda, f. 01.01.1846
Jakob, f. 28.10.1848
Valborg Lovisa, f. 27.02.1851
Susanna Kristina, f. 16.09.1853
Brita Lisa, f. 14.09.1857
Beata Gustava, f. 16.11.1859
Alrika (?) Fredrika, f. 20.08.1864

I 1880 står følgende barn oppført: Walborg Lovisa, Susanna Kristina, Brita Lisa og Beata Gustava.

Fra før har de fire sønner og to døtre. Oskar som er omkring 17 år og elst, Laonhard 14 år, Anna 9 år, Lisa 7 år og Emil omkring 5 år. Disse opplysningene ifølge folketellingen for 1900. Studerer vi kirkebøkerne finner vi andre og mer utfyllende opplysninger.

Den elste sønnen deres Oskar, heter Karl Oskar ifølge krikeboken, han ble konfirmert den 16. oktober 1898, og da står han oppført født i Salttjern, den 12. janurar 1884. Den 26. desember 1884 finner vi Karl Oskar, dåpen blir da stadfestet og de er oppført bosatt St. Salttjern.
Laonhard, men da oppført med navnet Johan Leonard, finner vi i kirkeboken konfirmert den 21. okt. 1900 og her står også fødselsdato og dåpsdato. I følge kirekboken så er han oppført født i Høvik og ikke i Finland. Siden broren, Karl Oskar er født i Norge så er det rimelig at også Johan Leonard også er det.

Anna, heter Anna Severine og er født den 04.08.1891 og hjemmedøpt 18.08.1891, dåpen er stadfestet 04.08.1895.

1
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
Høvig

Fylke/lääni: Finnmark/Finnmarku

Familie nr/
Suku numero:

1

    Stedsnavn/paikanimi:
Nord-Varanger

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Norge/Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut
00 a

Far / isä:
Karl Hildonen
født i Finland, fisker og skomaker. Gift i Finland. Død i Vadsø, begravet og jordfestet 25.01.1920. Ved sin død oppgittt som enkemand, fisker og skomaker. Ved død oppgitt fødselsår 1845.
Dødsårsak: Lammelse.

1847 (55 eller 1845)       19.01.
1920
00 a

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Brita Lisa Hildonen (f. Hannula)
Født i Kuolajärvi, i Salla kommune, Finland. Fiskerens kone. Begravet og jordfestet 12.03.1905.b Tubere?... på sykehuset

 


14.09.
1857
      04.03.
1905
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a
Karl Oskar Hildonen
Født i St. Salttjern, dåp stadfestet 26.12.1884.Hjemmedøpt den 27.01. s.å. av Karl Pelto i foreldrenes nærvær.Konfirmert i Vadsø landsogn.
Uvandret muligens til Amerika 15.03.1903 via Trondheim, da det står en ved navn Karl Oskar Hildonen f. 1884 som dro med reiste med linje Stjerne og båten Salmo til Portland, Oreg..
12.01.
1884
27.01.
1884
16.10.
1898
b

Johan Leonard Hildonen
Født i Saltjern el. Høvik. Konfirmert i Vadsø landsogn, vaksinert 28.06.89. Bosatt i Høvik, Vadsø landsogn i 1912-13

Johan Leonard Hildonen giftet seg den 24.10.1909 med Ida Aurora Davidsen (født 25.07.1879, døpt 31.08.1879, konf. 15.10.1893, foreldre kven/fisker Johan Erik Davidsen (f. 1851) og Brita Grethe Matisdtr. (f. 1845(7)). Søsken: Sofie, f. 1881, Ludvig, f. 1886, Johan, f. 1890).Begge bosatt i Høvik.

Deres barn:
De får en datter den 09.03.1910, som blir hj.døpt den 23.03.1910 av Per Dahl, og får navnet Astrid Elise Hildonen , datteren dør den 07.11.1910, begravet 13.11.1910.

Hans Oskar Hildonen f. 23.06.1911, hj.døpt 29.06.1911, stadf. 24.12.1911.
Laura Jørgine Hildonen f. 30.10.1912, hj. døpt 30.10.1912, død 22.12.1912, begravet 29.12.1912.

10.08.
1886
17.08.
1886
16.10.
1900
24.10.
1909
c

Emma Josefine Hildonen
Født i Saltjern, konf. Vadsø landsogn.
Gift i Vadsø med Mattis Albert Bet(l)si, fisker Vadsø, født Vadsø 21.02.1898, konf. 1912, far fisker Johan Belsi.

 

13.01.
1889

1904 26.10.
1926
d
Anna Severine Hildonen
Født i Høvik, hj.døpt av lærer Larsen.,dåp stadfestet 04.08.1895. Konfirmert Vadsø landsogn. Vaksinert 22.07.1893
04.08.
1891
18.08.
1891
22.10.
1905
e
Lisa Johanna Hildonen
Født i Høvik, konfirmert i Vadsø landsogn. Vaksinert 20.07.1895. Antageligvis død 27.06.1914 da det står en oppført med navnet Elisa Johanna Hildonen f. 1893. Begravet og jordf. 05.07.1914. Yrke: Tjenestepike. Dødsårsak Tubere.?
08.11.
1893
16.11.
1893
04.10.
1909

27.06.
1914
f
Emil Alfred Hildonen
Født i Høvik. Dåp stadfestet 29.09.1896.
14.11.
1895
21.11.
1895
g
Rikard Hjalmar Hildonen
Født i Høvik. Hjemmedøpt 18.03.1898 av lærer Larsen i nærvær av foreldrene.Konfirmert i Vadsø landsogn. Vaksinert 28.08.1899. Gift i Vadsø med hushjelp. Vadsø, Sigrid Kristine Johnsen, f. Nesseby 16.10.1901, vak.att 29-10.1907. Far gbr. Jakel? Johansen
18.02.
1898
15.03.
1903
01.12.
1912
31.08.
1912
h
Olga Marie Hildonen
Født i Høvik, hj. døpt av lærer Larsen, dåp stadfestet 15.03.1902.
07.06.
1900
28.06.
1900
   
i

Andreas August Hildonen
f.i Høvik, Nord-Varanger, dåp stadfestet 08.09.1907. 10. barn ifølge kirkebok 1907.
Gift med Angnes Bardosen, hj.v. Vadsø, f. Vadsø 19.06.1909, konf. 1925

Far fisker Arnt Bardosen

03.09.
1903
08.09.
1903
1918 22.06.
1929
 
             
         
         
   
   
  Petter August Hiltunin i Tana
 

I kirkebok for Tana finner vi en ved navn Petter August Hildonin som skal være født omkring 1844-5. Da han gifter seg 1. januar 1889, står det at hans far heter Risto Hildonen. Han gifter seg for annen gang dette året, og vi finner at han får et barn med Berit Hendriksd. i 1886, som ifølge kirkeboken er født utenfor ekteskap. Petter August er i følge kirkeboken bosatt i Leirpollen i Tana. La oss ta en nærmere titt på denne karen som bærer navnet Hildonin eller på norsk Hildonen. Da Petter Henrik blir konfirmert i 1901, står han oppført med etternavnet Pettersen, og farens etternavn er skrevet Hildonen.

I folketellingen for 1900 antageligvis Petter Henrik oppført som pleiesønn hos Ole Samuelsen i Boftsa vestre (gnr 16, bnr 10), og bosatt i sidebygningen. Her står oppført Ole Samuelsen (f. 1840?) som husfar, gårdbruker og selveier sammen med hustru Marit Henriksdatter (f. 1860). De har pleiesønn Ole Andersen (f. 1873), sønnekone Ellen Marie Nilsdatter (f. 1873), sønnen til Ole og Ellen Marie, Nils Andersen (f. 1898) og pleiesønn Peter Petersen som er pleiesønn til Ole, men forsørges av Gbr. S.(f 1886) og tilslutt tjenestepike Inga Nilsdatter fra Smalfjord (f. 1878).

Det står at Peter Peteresen er født i Finland, noe vi har sett tidligere men som ikke stemmer men at han har en finsk far, og siden han ved konfirmasjon er bosatt i Boftsa, året etter, er det ingen andre som er født dette året og bosatt i Boftsa. Moren til Petter Henrik, Berit, er også datter av Henrik, som jo også Oles kone er, Marit, så det kan være søster av moren.

 

   
 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Finnmark/Finnmarkku

Familie nr/
Suku numero:
2

    Stedsnavn/paikanimi:
Leirpollen

Kommune/kunta:
Tana Deatnu

Land/Maa:

Norge
Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Petter August Hildonin
Kvæn ungkarl

1845 00 00 00 00

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Berit Henriksd.
Søfinpige, bosted Leirpollen


1847 00 00 00 00
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a

Petter Henrik Pettersen
Født Leirpollen i Tana.
Hjemmedøpt 18.08.1886 af Johan Morso i Overvær af Moderen og Enke Magga Persd.
Faddere:
Søfin Ole martin Eriks. og Hustru Inger Larsd.
Kvæn Ole Morso og H. Mathilde Johansd.
Pige Anna Marie Henriksd.
Ungk. Ole Ols. Seida
Per Johns. og Pige Ravna Johnsd.
Konfirmert i Tana kirke, bosted ved konfirmasjon: Boftsa. Far oppført som Petter August Hildonen.

12.08.
1886
12.09.
1887
30.06.
1901
       
 
  Da Petter August gifter seg for annen gang framgår det at han var før gift med Kaisa Jakobindr. som døde den 27. februar 1884. Antageligvis er ekteskapet inngått i Finland, uten at jeg har funnet til nå bekreftelse på det. Hvorvidt de har fått barn har jeg heller ikke funnet ut enda.
 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni:

Familie nr/
Suku numero:
3

    Stedsnavn/paikanimi:

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Finland
Suomi

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Petter August Hiltunin
Født Finland, konf. Finland

1844-5    

1.gang
?

2.gang:
01.01.
1889

00

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Kajsa Jakobindr.
Finland
anmerk:
Bevidnelse fra Daniel og Brita Morbo, at brudgommen er komfirmert og Enkemand
Attest fra Pastor Heikil af 6/1 89 for, hat hans forhev. Hustru Kajsa Jakobindr. døde den 27/2 84.


        27.02.
1884
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a xx
xx
00 00
  Berit Marie finner vi ifølge kirkebok at hun blir konfirmert den 25. juni 1905, og ifølge folketellingen for 1900 er det stor sannsynlighet for at det er hun som er oppført boende i Leropnæs ved Julajok, gardnr 5, bruksnr 51, og bor hos selveier, fisker og jordbruker Ole Martin Eriksen (f. 1843 i Lyngen) og hustru Inga Eriksen (f. 1854 i Sverige). De har sønnen Ole Peder Olsen f. 1882, og datteren Anna Olsdatter, f. 1886. I tillegg bor Anna Eriksen (f. 1852) og Beret Hildonen (f. 1891). Bak de to siste står det fl som betyr logerende, tilhørende familien, nødvedigvis ikke i slekt.
 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Finnmark/Finnmarkku

Familie nr/
Suku numero:
4

    Stedsnavn/paikanimi:
Leirpollen

Kommune/kunta:
Tana Deatnu

Land/Maa:

Norge
Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Petter August Hilttunin
Født Finland, konf. Finland
Far: Risto Hildonen
Forlovere Ole Morso, Leirpollen og Isak Petteresen, Leirpollen.
meldt 17de S. e. Tref., 18de S.e.Tref. og 19de s. e. Tref.

1844     2. gang:
01.01.
1889
 

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Anna Marie Hendriksdtr.
Seida, konf. Tanen.
Far: elvefin Hendrik Henriksen


1851   1866 1.gang:
01.01.
1889
 
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a

Berit Marie Hildonen
Leirpollen.
Hjemmedåp:
24.05.1890 af John Pers. i Overvær af Moderen og Inger Marie Larsd.
Faddere:
Ungk. Hans Jessen
Ungk. Johan Erik Johans.
Enke Bigga Andersd.
Pige Ravna Johnsd.

Ved konfirmasjon er hun bosatt i Leirpollen. Vaksinert av Astrup 06.06.1905.

Berit Marie Hildonen gifter seg den 14. mars 1909 med Peter Oluf Brevig, fra Leirpolbund, f. 18.07.1873, døpt 15.09.1873, og konfirmert 24.06.1888.

(Hans faddere:
Bødker Johan Bøgeberg og H. Marit Larsd.
Nordm. Edvard Øjen fra Værnæs
Johan Siverts.
Pige Lovise Anders. Tanagaard)

Hans far er nordmann, tømmermand og gårdbruker Johan Peter Pettersen Brevig(k) (f. 1842) og Karoline Marie Øyen (f.ca 1854. Vacc. den 09.07.1854, att fra C. Hansen af 17.07.1854, konfirmert 1869) gift den 13. okt. 1872. Da de giftet seg bodde Johan Peter (31 år) i Levonjarg og født i Kolverejd, hans far er Peter Jacob Lorentzen. Hun (19 år) er født i Talvik, og farens navn er Edvard Peders. Øyen og Anna Abel Margrethe Pedersd. Han er konfirmert i Kolverejd og hun i Tana (Tanen).

Petter Oluf og Berit Maries barn:

Ingvarda Anette Karoline, f. 20.10.1910
Dagny Bergliot, f. 27.12.1913
Aasmund Parelius, f. 06.12.1915
Leif Marius, f. 24.06.1918

16.05.
1890
13.07.
1890
25.06.
1905
14.03.
1909
       
   
Oluf (Olli) Hildonen i Vadsø
I folketellingen for 1900 finner vi Oluf Hildonen eller Olli Hiltunen som han mest sannsynlig het på finsk. Ifølge kirkebok for Vadsø by, under "Ægteskab Indtraadte", finner vi at han skal være født den 2. november 1870 i Sodankylä, og at hans far skal være Pekka Hildonen. Det står også at han har attest datert 17. august 1900, så han har mest sannsynlig kommet fra Finland på høsten 1900 og giftet seg så den 4. november samme år. I folketellingen for 1900 står han og hans kone, Emma Salmijärvi oppført boende hos hennes foreldre i Vadsø, nærmere bestemt Hvistendahlsgade iVadsø. Her bor det ikke mindre enn seks familier, det er husmor Hanna Aska, husmor Anna Lisa Degstrøm med datter og et husmeldlem til, Theodor Maki med hustru og fire barn, Johan Henrik Puhinen med hustru og tre barn, og så svigerforeldrene til Oluf Hildonen, August Salmijærvi og hustr Albertine Salmijærvi, søsteren Andrea, dattersønn Arthur. Til slutt Gustav Kerstilæ og hustru og deres fire barn. 27 mennesker har tilhold i dette huset, da tellingen ble foretatt. Vi må regne med flere, men som ikke var tilstede da beboerne ble talt opp.
Studerer vi nærmere ingåelse av ekteskap mellom Oluf og Emma, så står det at faren hennes heter Johan August. Oluf og Emma Evida får hvert fall 6 barn, ifølge så langt kirkebøker for Vadsø er langt ut på Internett. Finner også at den elste datteren, Dagny Terese gifter seg i april 1924 med Harluf Trygve Svendsen fra Gamvik.
Matr.nr
343

L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:
Hvistendahlsgate (folketellingen 1900)

Fylke/lääni:
Finnmark/Finnmarku

Familie nr/
Suku numero:
1

    Stedsnavn/paikanimi:
Vadsø/Vesisaari

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Norge/
Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Oluf (Olli) Hildonen (Hiltunen)
Født i Sodankylä, Finland, Attest fra Sodankylä af 17.07.1900. Yrke Fisker, bosted Vadsø.
Begravet i Vadsø 26.09.1962
Far: Bonde Pekka Hildonen

02.11.
1870
00 00 04.11.
1900
21.09.
1962
2

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Emma Evida Salmijärvi
Født i Vadsø, hjemmedøpt av sognepresten.

Faddere: Anders Hpppari og kone; Oskar Kuppari; Erikka Kössö; Elias Leinonen og kone.

konfirmert i Vasø .
Foreldre: Kv.Fisker Johan August Salmijärvi (f. Tervola, Finland, 1848 (44?el 46) og Albertine Matisdatter Berg, g. Salmijärvi, (f. Tervola, Finland, 1843 el 44).

Gift 29.11.1874 iflg. kirkebok da Emma Evida ble døpt.

Johan August kan være sønn av Henrik Murdo og Saara som blir født den 07.11.1847 og døpt 11.11.1847 i ôfv. Pakola i Tervola. Øvrige søsken er:
Maria Amanda f. 29.08.1852
tvillingene Maria Gustafva og
Brita Lisa f. 01.06.1845

Søsken til Emma Evida:

Alfa Kristine Emalie, f. 10.03.1872. døpt 07.7.1872, konf. 20.02.1887.

Marie Johanna, f. 29.05.1882, døpt 30.06.1882, staf. dåp 17.08.1884; (Faddere: Karl Muonio og kone Lovise, Isak Johanse og kone Karoline, Erik Koivupalo og kone. Alfred Riustfeldt. Hj.døpt af lærer A. Persen i noderens nærværelse.) konf. 21.10.1900.
Gift med atillerist Norman Parelius Monsen Haug (hustru Marie Johanna f. Salmijärvi)
barn: Haakon Arnljot f. Vardø 08.05.1907

Andrea Aurora, f. 31.08.1886, hj. dåp 10.09.1886, stadf. dåp 14.04.1889, bosted Krampenes ved dåpsstadfestelse.
I 1875 står de oppført boende i "Byens vestre Deel", gardnr 12, 16. Gardseigar Ole Estensen Haasen.

Andrea


06.08.
1875
26.12.
1875
1889 04.11.
1900
1927
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a

Dagny Terese
Født Vadsø, dåp stadfestet 19.05.1902. Gift med Harluf Trygve Svendsen (f. 04.12.1894, Hj.døpt 05.04.1895, stadf. dåp 04.10.1896, Gamvik i Tana, konf. 1910).
Hans far: Nordm. fisker Johan Ødegaard Svendsen f. ca. 1855 i Bodø
Hans mor: Josefine Juliane Olsen, f. ca. 1866(7).
Søsken:
Klara, f. 1886
Fredrikke, f. 1888
Johanna, f. 1889
Selmer, f. 1891
Amanda, f. 1893
Bosted foreldrene:
Alpesannøs Gamvik, G.nr 25, B.nr 21

Begravet Vadsø 04.09.1959.

13.12.
1901
27.12.
1901
1919 21.04.
1924
01.09.
1959
b

Kasper Oluf
Født i Vadsø.
Begravet i Vadsø 07.07.1967

26.06.
1903
20.09.
1903
03.07.
1967
c Alf Birger
Født i Vadsø. Begravet i Vadsø 28.08.1917
11.02.
1905
12.06.
1905
22.08.
1970
d Elsa Charlotte
Født i Vadsø
26.03.
1907
23.06.
1907
e Hans Johannes
Født i Vadsø. Muligens død ved skipsforlis innenlands.
05.05.
1911
09.07.
1911
14.04.
1943
f Arne Gustav
Født i Vadsø, stadfestet dåp 26.12.1913
30.06.
1913
13.08.
1913
       
 
Emma Evida Salmijärvi får en sønn født utenfor ekteskap med Arnt Nikolai Vanhaniemi den 27. november 1898 nesten to år før hun gifter seg med Oluf Hildonen. Sønnen får navnet Artur Ludvik og da han konfirmeres i 1913 bærer han etternavnet Hildonen, etter sin stefar Oluf Hildonen.
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Finnmark/Finnmarku

Familie nr/
Suku numero:
2

    Stedsnavn/paikanimi:
Vadsø

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Norge/Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Arnt Nikolai Vanhaniemi
Ugift fisker.


1879

     
1

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Emma Evida Salmijärvi
ugfit pige.


06.08.
1875
26.12.
1875
1889 04.11.
1900
1927
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a

Artur Ludvig Hildonen
Vadsø. Dåp stadfestet 25.O6.1899.
Hjemmedøpt av sognepresen. Opgivet af barnemoderen og dennes mor.
Faddere: Hartvig Meti og kone Vadsø. Johan August Salmijärvi og kone ib. August Balto og Laura ?, Marie Andersen, Alfred Met; ug. t.

Konfirmert i Vadsø og bærer stefarens etternavn Hildonen.

Gifter seg i Vadsø med sykepleierske Ida Alina Radigainen, født i Vadsø 04.05.1897, hj.døpt 22.05.1897, dåp stadf. 19.09.1847. konf. 1911. Hennes far: murer Ananias Radigainen (f. Suoxenjoki sogn, Kuopio stift, Finland 15.09.1870, bosatt i Vadsø. Vaccin. konf. og gået til alters i Finland. Attest 05.12.1895 fra Sumenjoki pastor) og Emma Kristine f. Raudio. (f. Vadsø 26.12.1875,døpt 25.11.1877, konf. i Vadsø 16.11.1890. Hennes foreldre Anders Raudio (f. Kokkola, Sverige 1839) og Kristine Kaisa Nilsd. Niska, f. Kokkola 1838, øvrige barn: Hilda f. 1861; Karl f. 02.12.1862( utvandret til Amerika 12.07.1888);Elmina f.1871og August f. 1873); gift i Vadsø 21.06.1896. Hans far arbeidsmand Jakob Radigainen, hennes far Anders Raudio.
Faddere: Anders Raudio og kone, Vadsø; Jakob Kobi og kone ib.; Ida Dørmanen ug. ib.; KKnut figenskaug ib; Villiam Long ug. Amerika, Elise Dørmænen, Vadsø.
Hj. døbt af sognepresten i nærvær af moderen og mor moderen.

Bosted: Oscarsgade(Matr.nr 355),Vadsø.
Søsken:
Karl Radigainen, f. 18.12.1898
Jakob Radigainen, f. 06.10.1900
I folketellingen for 1900 er etternavnet skrevet Ratikainen.

27.11.
1898
01.12.
1898
09.11.
1913
06.01.
1924
     
 
 
Emil Hiltunen i Vadsø

Emil Hiltunen finner vi i Ytre Kænby i Vadsø, som gifter seg i 1882 med Alexandra Augusta Isola. Emil skal være født omkring 1861, og i følge kirkeboka se ut for at han er far Sumisalmi, så langt det er mulig å tolke håndskriften. Hun skal være fra Kuolajärvi og født den 3. februar 1861. Hans far er Laurits Hiltunen og hennes far er det litt usikkert om det står Hedda med etternavnet Isola.

Det framgår av kirkebøkerne for Vadsø by at de får tre barn, Johan Rikard, Frans Emil og Karl Oskar, alle gift i Vadsø.

Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Finnmark/Finmarkku

Familie nr/
Suku numero:

1

    Stedsnavn/paikanimi:
Ytre Kvænby, Vadsø

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Norge/Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut
 

Far / isä:
Emil Hiltunen
Født i Sumisalmi ca. 1861, Bosatt i Ytre Kvænby i Vadsø.
Hans far Laurits Hiltunen
Forlovere: Mathis Kelleskuneku, Vadsø og Karl Moilan, Ytre Kvænby.

1861 00 00 20.08.
1882
00
 

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Alexandra Augusta Isola
Født i Kuolajärvi, Finland
Hennes far: Hedda? Isola


03.02.
1861
00 00 20.08.
1882
00
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a
Johan Rikard Hiltunen
Født Ytre Kvænby, Vadsø:
Faddere: Karl Hiltunen og Hustru; Karl Gustav Mäkelä og Hustru; Britha Korilati; Rudolf Sunto.

Gift med Hilda Karoline Auno, hjemmeværende datter av Oluf Auno, født 1886 i Vadsø, bosted Vadsø.
15.11.
1882
24.06.
1883
17.10.
1912Vi
b

Frans Emil HIltunen
Født Ytre Kvænby, Vadsø. Dåp stadf. 21.06.1886.
Faddere: Hans Gundersen og Kone; Oluf Kantola og Kone; Lars Kolpumi; Susanna Arola.
Hj.døbt af sognepresten.

Gift med Thyra Begitta Methi, hjemmeværende datter av Hartvig Methi, født i Vadsø 1890. Bosatt i Vadsø.

 

24.02.
1885
07.03.
1885
09.10.
1910
c

Karl Oskar Hiltunen
Født Ytre Kvænby, Vadsø.

Gift med HIlma Petrine Kumpula, tjenstepike, datter av Gustav Herman Kumpula, født i Vadsø 1887. Bosatt i Vadsø.

1890 00 07.07.
1914
 

 

  Jacob Jacobsen Hltunen i Nord-Varanger (Vadsø landsogn)
 

Vi finner i kirkebok for Vadsø landsogn en innflytter ved navn Jacob Jacobsen Hiltunen på side 442, nr. 9 i (1871) oppgitt dato 1866. Ifølge opplysningene der er han født den 20. mai 1842, og slik det står født i Ijo i Finland.

Kirkebok for Landsognet i Vadsø under ekteskap finner vi på side 271, nr. 5 Jacob Hiltunen.

Jacob Jacobsen Hiltunen, født 20. mai 1842 gifter seg med Anna Catarina Salmi fra Sodankylä, den 9. juli 1871, hun er født i 1850 og hennes far er Carl Adam Salmi, mens hans far er Jacob Hiltunen.

Begge er bosatt i Jacobselv, og når det gjelder fødselsdato stemmer den overens med Jacob som kom fra Finland i 1871. Så her dreier det seg om to personer som heter Jacob Hiltunen, en som er født i 1849 og en som er født i 1842. Jacob og Anna Catarina inngår ekteskap i Landsoknet i Vadsø (s. 271, nr. 5). Ikke fullt 2 månder senere dør, Anna Catharina Salmi og Jacob blir enkemann. Da skal vi ikke se bort fra at Jacob gifter seg på nytt og får barn, da med Valborg, da de skal ha giftet seg i 1872, altså året etter at hans første kone døde.

 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Finnmark/Finmarkku

Familie nr/
Suku numero:
1

    Stedsnavn/paikanimi:
Nord Varanger (Vadsø Landsogn) Jacobselv.

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Norge/Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Jacob Jacobsen Hiltunen
Iflg. kirkebok fra Ijo i Finland, bosatt i Jacobselv.
Vaksine 10.10.1870

Far: Jacob Hiltunen

20.05.
1842
00 00 09.07.
1871
00

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Anna Catharina Salmi
Født i Sodankylä, bosatt i Jacobselv. Vaksine 13.11.1867 i Vadsø
Far: Carl Adam Salmi, f. ca 1824. Begravet 10.09.1871.


1850 00 00 09.07.
1871
05.09.
1871
     
  Jacob Hltunen og Valborg i Vadsø
Kirkebok for Bysoknet i Vadsø 1873-1884, døbte s. 11, nr. 31.
Samtidig finner vi en kvæn og fisker, ved navn Jacob Hiltunen som før et barn med hustru Valborg, muligens med etternavnet Moilan, født 1851. Det står at Jacob Hiltunen er døft i 1849 og at de er gift i 1872.
Sønnen, Johan Peter er født 21. juni 1874 og døpt 19. juli samme år (7. S e. Tr.) ifølge kirkeboken. Faddere er Mathis Poikila og htr; Henrik Loukanen og htr.; Gretha Caisa Luokanen. Barnet er ikke hjemmedøpt.
Vi skal ikke se bort fra at her kan det være snakk om den samme Jacob Hiltunen som innvandret til området i 1866 og senere giftet seg med Anna Catharina som døde to måneder etter bryllupet, og så giftet han seg igjen året etter med Valborg. Da ikke kirkebøkerne for Vadsø for perioden finnes så er det vanskelig å si om det dreier seg om samme person. Det kan være en feilskriving angående hans fødselsår.
Jeg har ikke så langt klart å finne Johan Peter eller foreldrene senere, sønnen er ikke å finne under konfirmerte, og ved søk i folketellingene for 1875 eller 1900 er familien ikke å finne.
 
Matr.nr L.nr

Gårdsnavn/maatilanimi/Gate/gatu:

Fylke/lääni: Finnmark/Finnmarku

Familie nr/
Suku numero:
1

    Stedsnavn/paikanimi:
Vadsø

Kommune/kunta:

 

Land/Maa:

Norge/Norja

Til
Fra Navn,nimi (etunimi, sukunimi tai tyttönimi), fødested/syntymäkotikunta/ Født
Syntymäpäiva

Døpt
Kaste

Konfirmert
Konfirmaatio
Gift
Aviollitto
Død
Kuollut

Far / isä:
Jacob Hiltunen
Kvæn/fisker

1849     1872  

Hustru / Vaimi Mor / äiti:
Valborg Moilan
hustru


1851     1872  
Nr/
numero:
Deres barn / heidän lapsi: (uekte barn/ au: u ):  
a Johan Peter
Vadsø.
21.06.
1874
19.06.
1874
     
 
   
 

Linker til min slekt av Hiltunen fra Finland med mer:

Første og andre generasjon Hiltunen vi kjenner til av de som utvandret til Norge og ble vår sletk Hildonen i Finnmark. til tredje generasjon Hiltuen fra Suvant, og fjerde generasjon , femte generasjon og sjette generasjon og utvandring til Norge, Johan Fredrik Hildonen sine to ekteskap. Om søskene Johan Daniel som flyttet til Norge.
Om de øvrige barna til Johan Daniel i Rustefjelba og deres barn, søskene til Johan Fredrik.

Siden om Johan Daniels kone, Johanna K. Kylmänen.

Siden om Sofie Konstanse, Johan Fredriks Hildonens andre kone og min mors mor. slektens gang og noen bilder, og om min mor Selma og kriksårene og oppveksten og om mine foreldre Kristian (Kisse) og Selma og min bror og meg og en blogg med podcast og album med gamle bilder og fortellinger.